הנדסה ביו-רפואית - תארים מתקדמים - תש"ף

לימודי תואר שני

 

ההנדסה הביו-רפואית היא דיסציפלינה המקדמת ידע בהנדסה, ביולוגיה ורפואה לשיפור הבריאות האנושית דרך לימוד ומחקר רב תחומי אשר משלבים את מדעי ההנדסה, מדעי הרפואה והטיפול הרפואי-קליני.

……

ההנדסה הביו-רפואית כוללת:

רכישת ידע והבנה של  מערכות החי דרך יישום של טכניקות ניסוייות ואנליטיות המבוססים על שיטות הנדסיות.

פיתוח של  מכשור חדש, אלגוריתמים, תהליכים ומערכות המקדמות את הביולוגיה והרפואה והמשפרים את הטיפול הרפואי.

……

ההנדסה הביו-רפואית, באוניברסיטאות בארץ ובעולם, צמחה מתוך תחומי ההנדסה המסורתיים, התפתחה והפכה לתחום עצמאי העומד בפני עצמו. באוניברסיטת תל-אביב, הוגדרה ההנדסה הביו-רפואית כתחום מועדף. התעשייה בתחום זה מתפתחת במהירות רבה ומספר החברות המוקמות לפיתוח רעיונות חדשניים בתחום הרפואי גדל בקצב מסחרר. 

אוניברסיטת תל-אביב מהווה מוקד אופטימאלי למחקר והוראה בתחום ההנדסה הביו-רפואית. בקמפוס מצויות הפקולטות להנדסה, מדעים מדויקים, רפואה ומדעי החיים המקיימות פעילות מדעית ברמה גבוהה. באזור, מספר רב של מרכזים רפואיים המקיימים קשרי מחקר עם האוניברסיטה, וכן מספר רב של חברות תעשייתיות בתחום ממוקמות באזור המרכז.

……

תכנית לימודי ההמשך במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב כוללת תכניות לתואר שני ושלישי בארבעה תחומי לימוד עיקריים: ביו-חומרים, ביו-מכניקה ביו-אלקטרוניקה וביו-אופטיקה. המחלקה מציעה שני מסלולי לימוד לתואר שני: עם עבודת גמר (תזה) וללא עבודת גמר. תכנית התואר כוללת לימוד של שיטות מחקר ופיתוח, שיטות מדידה, מכשור, אלגוריתמים ומודלים הנדסיים בתחומים השונים של הרפואה והביולוגיה.

המחלקה שומרת על קשר עם התעשייה על ידי שילוב נושאים יישומיים בתכנית הלימודים ובעבודות הגמר.

……

המחלקה פתוחה גם לבוגרי הפקולטות שאינן הנדסיות כגון: מדעים מדויקים ורפואה ומדעי החיים, הנדרשים להשלים קורסים בתחומי ההנדסה הביו-רפואית ובתחום מדעי החיים – על פי הרקע של התלמיד ועל פי מסלול לימודיו.

 

תלמידים חדשים חייבים לעמוד בהצלחה בקורסי קדם בהתאם לרקע לימודי התואר הראשון ובאישור ראש התכנית לתואר שני

 

 נתיבי לימודים 

המחלקה מציעה שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסה ביו-רפואית" M.Sc..

 

נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

סיום קורסים בהיקף 24  נ"ז לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

כתיבת עבודת גמר (תזה), בהיקף 12 שעות, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים תואר שני.

השתתפות בסמינרים מחלקתיים בהיקף 14 סמינרים.

 

נתיב פרויקט גמר

נתיב זה מיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה וכן לבוגרי מדעים מדויקים, מדעי החיים ורפואה, ומדעי המחשב (תלמידים חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

צבירת 36 נ"ז לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ"ז1.

השתתפות בסמינרים מחלקתיים בהיקף 8 סמינרים.

 


1 ההנחיה לפרויקט תתקיים במתכונת קבוצתית, במסגרת קורס סמינריון מחקר. במידה ועדיין לא ביצע את פרויקט הגמר או התקשר עם מנחה אך טרם התחיל את ביצוע הפרויקט, עליו להירשם לקורס האמור לצורך ביצוע פרויקט הגמר.

 

 שלבי הלימודים 1

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים:

הראשון – "לימודי צבירה"

השני - לימודים "מן המניין".

תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

1 תנאי קבלה, פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה, ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תואר שני החדש.

 

שלב צבירה

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר.

בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים במעמד "מן המניין".

 

 

תכנית הלימודים
הערה: תכנית הלימודים כוללת שיעורי חובה לכל התלמידים ושיעורים מחלקתיים לבחירה
 

שיעורי חובה1

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות2

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0510.6202

תורת השערוך

3

3

אותות אקראיים ורעש

ב

0553.5000

סמינר מחלקתי

-

 

 

א/ב

 
 

1 חובה ללמוד שני קורסים מקורסי המתמטיקה הבאים. מנחה רשאי להציע המרת אחד משני הקורסים בקורס  מתמטי אחר באותה רמה.

2 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 

שיעורים מחלקתיים1

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0553.5155

מערכות ביולוגיות מלאכותיות2

3

3

ראה סילבוס הקורס

ב

0553.5332

התקנים ביו-רפואיים מושתלים משחררי תרופות

3

3

ביו-חומרים או מבוא להנדסת חומרים

*

0553.5335

פולימרים טבעיים ליישומים ביו-רפואיים

3

3

ביו-חומרים או קורס מבוא להנדסת חומרים

ב

0553.5341

ביו-מכניקה של מערכת הנשימה

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5344

נושאים נבחרים בביו-מכניקה של רקמות ביולוגיות

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); הנדסת תאים ורקמות

*

0553.5346

הפתומכניקה של פציעה ומחלה ברקמות והמכנופיזיולוגיה של ריפוי

3

3

ביומכניקה; ביו-חומרים; הנדסת רקמות ותאים

ב

0553.5349

מנגנוני ויסות ובקרה במערכת הכלילית

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

ב

0553.5354

ביו-מכניקה של מערכת הרבייה

3

3

ביולוגיה של  התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5360

ביו-מכניקה של העצם

3

3

ביולוגיה של התא; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5362

פיזיולוגיה של המאמץ

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

**

0553.5370

עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1) ו-(2)

א

0553.5510

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביו-רפואה

3

3

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות; אופטיקה ולייזרים ברפואה

*

0553.5512

שיטות דימות אינטרפרומטריות מתקדמות

3

3

אופטיקה ולייזרים ברפואה

*

0553.5515

נושאים מתקדמים בביולוגיה מערכתית וחישובית

3

3

ביולוגיה של התא; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; ידע ב-MATLAB

*

0553.5517

הדמיית והנדסת ביטוי גנים

3

3

הסתברות וסטטיסטיקה

*

0553.5519

שימושי אולטרה-סאונד ברפואה קלינית

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 1 ו-2

*

0553.5525

תהליכים ביו-חשמליים ועצביים

3

3

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

*

0553.5527

שיטות הנדסיות לסימולציה ומדידה של הפעילות החשמלית בלב

3

3

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

*

0553.5530

מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות זרימה פיזיולוגיות

3

3

 

*

0553.5532

תכנון מערכות ביו-רפואיות

3

3

אופטיקה ולייזרים ברפואה; התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות; שיטות אבחנה אופטיות ברפואה (מומלץ)

ב

0553.5535

ראייה ממוחשבת - יישומים ברפואה

3

3

עיבוד תמונות  או עיבוד תמונות רפואיות

*

0553.5542

עיבוד תמונות ודאטה רפואי בכלים של למידה עמוקה

3

3

ראייה ממוחשבת או עיבוד תמונות רפואיות 1 או עיבוד תמונות רפואיות 2

ב

0553.5548

שיטות אבחנה אופטיות ברפואה

3

3

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

*

0553.5553

נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית: מודלים מתמטיים של התכווצות הלב

3

3

 

*

0553.5554

נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית: רובוטיקה רפואית

3

3

 

*

0553.5556

נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות (1)

3

3

עיבוד תמונות

*

0553.5560

נושאים מתקדמים בביו-אלקטרוניקה

3

2

תהליכים ביו-חשמליים ועצביים; עיבוד אותות של מערכות ביולוגיות

*

0553.5561

נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות (2)

3

3

עיבוד תמונות

*

0553.5562

נושאים מתקדמים במידול תעלות יונים והולכה חשמלית לא-לינארית

3

3

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים; לייזרים ואופטיקה ברפואה

*

0553.5564

יישומים במידול מערכות דינמיות, ניתוח ובקרת מערכות ביולוגיות

3

3

מערכות בקרה ביולוגיות

*

0553.7000

אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים3

3

3

 

ב

0553.7950

סוגיות ביו-רפואיות - סמינריון מחקר מתקדם

3

3

 

א

0553.7999

סמינריון מחקר בהנדסה ביו-רפואית

 

3

במסלול עם פרויקט (ללא עבודת גמר)

א

 
 

1 ניתן לקחת מקורסי הבחירה בהתאם לעמידה בדרישות הקדם ואישורו של המנחה.

2 הקורס יינתן בשפה האנגלית

3 קורס בעל מיומנות שאינה הנדסית - ניתן ללמוד במסלול תזה – קורס אחד, ובמסלול פרויקט – שני קורסים כאלה. הקורס "אתיקה של חיות מעבדה", לא יקנה ניקוד בלימודי התואר השני.

* לא יינתן בתש"ף

 

קורסי רמה מקבילה1

קורסים נבחרים מתוכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים "קורסי רמה מקבילה", יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו בתואר הראשון.

לא יוכרו לתואר שני יותר מ-6 נ.ז מקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי ו-9 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר.

ניתן ללמוד עד שני קורסים מחוץ למחלקה באישור מנחה לתזה או אחראי אקדמי על לימודי התואר השני.

 

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0555.3240

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

3

4

רמה מקבילה

*

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4540

מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4561

חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות על ידי תהודה מגנטית2

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4630

ביו-חומרים פולימריים ותאימותם

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4650

אברים ומשתלים מלאכותיים

3

4

רמה מקבילה

*

0555.4711

מכניקה של תאים ורקמות

3

4

רמה מקבילה

ב

0555.4712

מבוא לנוירו-פרוטזות

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4715

מבוא להנדסה תוך תאית ו-IGEM

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4716

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו-IGEM: חלק א

3

4

רמה מקבילה

א

0555.4717

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו-IGEM: חלק ב

3

4

רמה מקבילה

ב

0581.5361

ביו-חומרים

3

3

ראה מחלקה למדע והנדסה של חומרים

*

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית3

ללא נ.ז

2+2

מומלץ  למסלול עם עבודת גמר

א/ב

 

1 רמה מקבילה – ראה תכנית הלימודים לתואר ראשון

2 הקורס יינתן בשפה האנגלית

3 קורס בעל מיומנות שאינה הנדסית - ניתן ללמוד במסלול תזה – קורס אחד, ובמסלול פרויקט – שני קורסים כאלה.

  הקורס "אתיקה של חיות מעבדה", לא יקנה ניקוד בלימודי התואר השני.

*לא יינתן  בתש"ף

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>