חברי סגל ותחומי מחקר - הנדסה מכנית

בית הספר להנדסת מכנית

ראש בית הספר - פרופ' ראמי חג'-עלי

 

מינהל

ורדה שמולביץ, מזכירת בית הספר להנדסה מכנית

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל' 6408930, 6408158, vardas@tauex.tau.ac.il

 

רותי אביב, מזכירה

וולפסון - הנדסה מכנית, 220, טל' 6408158, rutia@tauex.tau.ac.il

 

הילה מאסטרו, מזכירה

וולפסון - הנדסה מכנית, 218, טל' 6405415, hilamaes@tauex.tau.ac.il

 

חברי סגל ותחומי מחקר

פרופ' עמוס אולמן

וולפסון - הנדסה מכנית, 210, טל' 6407829, ullmann@tauex.tau.ac.il

הנדסת סביבה: טיהור קרקעות מזוהמות ובוצת נחלים, בקרת זיהום אוויר. שיטות הפרדה על בסיס מעבר חומר - שיטות מיצוי מתקדמות. זרימה דו פאזית נוזל-נוזל, הפרדת פאזות של מערכות נוזל מסיסות חלקית. מעבר חום וחומר. פינוי חום מרכיבים אלקטרוניים.

 

פרופ' (אמריטוס) לזלי בנקס-סילס

וולפסון - הנדסה מכנית, 339, טל' 6408132 / 6408992,  banks@tauex.tau.ac.il

מכניקת השבר של גופים הומוגניים והטרוגניים, הדבקות וסדקים בממשק. דילמינציות בחומר מרוכב. שיטות נומריות במכניקת השבר. השפעת התעייפות על סדקים.

 

פרופ' (אמריטוס) נעימה בראונר

וולפסון - הנדסה מכנית, 311, טל' 6408127, brauner@tauex.tau.ac.il

תהליכים  משולבים של מעבר חום ומסה במערכות רב-מרכיביות עם שנוי פאזה, זרימה דו-פאזית נוזל-נוזל וגז-נוזל. השפעת כוחות שטח (מתח פנים והרטבה) על מאפייני זרימה דו-פאזית (צינורות קפילריים, גרביטציה נמוכה). אפיונים הידרודינמיים ותופעות מעבר בזרימות עם פאן חפשי. דינאמיקה ובקרת תהליכים. פיתוח אלגוריתמים לחזוי תכונות חמרים על פי תכונות מבנה מולקולארי. רגרסיה של נתונים ניסיוניים והתאמת מודל.

 

פרופ' (אמריטוס) דבורה ברנע

וולפסון - הנדסה מכנית, 313, טל' 6408504, dbarnea@tauex.tau.ac.il

זרימה דו-פזית גז-נוזל בצנרת. מודלים מתמטיים לחזוי מפלי לחץ ומשטרי זרימה. בעיות יציבות בזרימה דו-פאזית. חקירה ניסיונית של פרמטרים הידרודינמיים בזרימות דו-פאזיות. הסעת מוצקים בצנרת באמצעות נוזלים וגזים.

 

פרופ' אלכסנדר גלפגט

וולפסון – הנדסה מכנית,  310, טל' 6407207, gelfgat@tau.ac.il

מחקר ניסיוני וחישובי של תופעות זרימה, מעבר חום ומסה בתהליכי גידול גבישים, בקרת יציבות תהליכי זרימה ומעבר חום, זרימה בשכבות גזירה, ריבוי פתרונות ובקרתם במערכות לא ליניאריות, שיטות נומריות לביות זרימה ותהליכי מעבר.

 

פרופ' (אמריטוס) גדעון דגן

וולפסון - הנדסה מכנית, 215, טל' 6408392, dagan@eng.tau.ac.il

זרימה בתווך נקבובי. הידרולוגיה של מי תהום. זרימה לא-רוויה בקרקע. זרימת נוזלים והסעת מומסים בתצורות הטרוגניות. מודלים סטוכסטיים של זרימה ומעבר מסה בתווך נקבובי. זרימות עם פן חופשי.

 

פרופ' (בדימוס) אברהם דיין

וולפסון - הנדסה מכנית, 315, טל' 6408443,dayan@eng.tau.ac.il

מעבר חום ומסה בסביבה נקבובית, מערכות אנרגיה משולבות, התפלת מים, מעבר חום בהסעה חופשית, אנרגיה סולארית.

 

ד"ר הרמן האושטיין

וולפסון - הנדסה מכנית, 339, טל' 6406515, hermanh@tauex.tau.ac.il

הגבר מעבר חום, רתיחה ואידוי, מעבר חום בלתי-מתמיד בהסעה, קירור רכיבים אלקטרונים, מדידות באינפרא ואופטיקה, זרימות פן-ביני וגלים, שימור אנרגיה ומים ובעירות גזים וחלקיקים.

 

פרופ'  יצחק הררי

וולפסון - הנדסה מכנית, 225, טל' 6409439, harari@tauex.tau.ac.il

מכניקה חישובית, שיטות אלמנט סופי למוצקים ומבנים, גלים ובעיות אינטראקציה.

 

פרופ' (אמריטוס) ישראל ויגננסקי

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל' 6408930, wygy@eng.tau.ac.il

זרימה טורבולנטית ניסיונית. מדידה וניתוח תופעות בסיסיות בזרימה טורבולנטית. זרימת סילון חופשי, ערבוב בין שתי שכבות, סילון מסתחרר, שכבות גבול וזרימה בצינורות. שמושים לאווירודינמיקה ומנהרות רוח.

 

פרופ' אברהם זייפרט

וולפסון - הנדסה מכנית,  217, טל' 6405310, seifer@tauex.tau.ac.il

בקרת זרימה, דחיית הינתקות ושליטה בזרימת גזירה. בקרת שכבת הגבול ומעבר מזרימה למינארית לטורבולנטית. ניתוח זרימה בלתי תמידית ופיתוח שיטות מדידה. אווירודינמיקה של פרופילי כנף ומערכות ביולוגיות. פיתוח שיטות ומערכות לבקרת זרימה בחוג סגור. הנדסת סביבה: שכבת גבול אטמוספרית ואנרגית רוח.

 

פרופ' (בדימוס) גרגורי זילמן

וולפסון - הנדסה מכנית, 214, טל' 6409716, zilman@eng.tau.ac.il

כוחות גליים על מבנים, הידרודינמיקה של כלי שיט, זרימה רובדית, גלים פנימיים, שובלים של כלי שיט, הידרודינמיקה של בעלי חיים ימיים.

 

פרופ' ראמי חג'-עלי

וולפסון - הנדסה מכנית, 209, טל' 6408207, rami98@tau.ac.il

מכניקה חישובית, התנהגות לא לינארית של חומרים מרוכבים, מודלים וסימולציות רבי-סקאלות של התנהגות החומר והמבנה. אפיון ומודלים מכנים של רקמות גמישות במערכות ביולוגיות. כשל ונזק של חומרים מרוכבים.

 

פרופ' (אמריטוס) הרצל חי

וולפסון - הנדסה מכנית, 219, טל' 6408342, chai@tauex.tau.ac.il

שילוב של מכניקה ניסויית ומכניקה עיונית. מכניקת השבר של חומרים מרוכבים והדבקות.  קריסה וקריסת מגע של טבלאות וקליפות. תכונות מכניות של ציפויים דקים. ביומכניקה.

 

ד"ר ירון טולדו

וולפסון – הנדסה מכנית, 335, טל' 6406361, toledo@tau.ac.il

מכניקה של גלי ים. ההשפעה ההדדית בין גלים, זרמים, רוחות וקרקעות הים. הנדסה ימית. אוקיאנוגרפיה. הסעת מזהמים בים. מכניקת זורמים. חישה מרחוק של זרמים וגלים באמצעות מערכות רדאר. מודלים מצומדים של זרימה, טמפרטורה, מליחות וגלים בים התיכון ובים האדום.

 

פרופ' (אמריטוס) יהודה טייטל

וולפסון -  הנדסה מכנית, 312, טל' 6408220, taitel@eng.tau.ac.il

הידרודינמיקה ומעבר חום בנוכחות מספר מרכיבים. זרימה דו-פאזית של גז ונוזל. עבוי ואיוד עם תהליכים רב מרכיבים. מודלים מתמטיים לחישובים הנדסיים של מעבר חום. מעבר חום בקרינה. אנרגיה סולרית.

 

פרופ' זהר יוסיבאש

וולפסון – הנדסה מכנית, 227, טל' 6408809, yosibash@tauex.tau.ac.il

ביומכאניקה של עצמות ועורקים, שיטות אלמנט סופי מסדר גבוה, מכאניקת שבר מוכלל

 

פרופ' אלכסנדר ליברזון

וולפסון – הנדסה מכנית, 316, טל' 6408509, alexlib@tauex.tau.ac.il

מכניקת זרימה ניסויית: שיטות ניסוי מתקדמות תוך שימוש באמצעים אלקטרו-אופטיים וראיה ממוחשבת, שיטות לגרנג'יאניות (עקיבה אחרי עצמים). דינמיקת ערבוליות ומאמצים בזרימה טורבולנטית, שכבות גבול, זרימות טורבולנטיות עם תוספים (פולימרים, חלקיקים, חפ"שים), תהליכי ערבוב, זרימות בהנדסה ביו-רפואית. שיטות עיבוד תמונה ואותות דיגיטליים במדידות בהנדסה מכנית (זיהוי תבניות, עקיבה), עיבוד תוצאות מדידה בשיטות סטטיסטיות.

 

ד"ר יואב לינזון

וולפסון – הנדסה מכנית, 233, טל' 6406224,  yoavlinzon@tauex.tau.ac.il

מערכות אופטו-מכניות זעירות – MOEMS \ NOEMS. פיתוח מערכות חיישני פני שטח מרובים עבור מאגרי נתונים מסיביים .(Big data bases) שילוב בלתי פולשני (noninvasive)  ועמיד מכנית של מעגלים אופטיים מחומרים חדשים עם הגוף החי. מידול, ייצור ויישום של התקני  MOEMS \ NOEMS חדשים.

 

ד"ר איילת לסמן

וולפסון – הנדסה מכנית, 331, טל' 6408233, ayeletlesman@tauex.tau.ac.il

ביומכניקה של תאים ביולוגים, השפעה של מאמצים מכניים על תהליכים ביולוגים מגוונים כגון תנועה תאית, חלוקה, תקשורת בין תאית, התמיינות תאי גזע , יצירת כלי דם.  אינטרקציה מכנית של תאים עם הסביבה שלהם (חומר סיבי), בדגש על חומר עם תכונות אלסטיות לא לינאריות. שימוש בביו-חומרים לגידול תאים בתלת מימד, מיקרוסקופיית אור תלת מימדית, אנליזת תמונה למדידת עיבורי החומר וכימות הכוחות שהתאים מפעילים. מידול באלמנטים סופיים של אינטראקציה תא-סביבה.

 

ד"ר אינס צוקר

וולפסון – הנדסה מכנית, 305, טל' 6408227, ineszucker@tauex.tau.ac.il

ננוטכנולוגיה סביבתית, חומרים מתקדמים לטיפול במים, השפעות סביבתיות של שימוש בננוחומרים,
​תהליכי חמצון כימי מתקדמים.

 

 

ד"ר עמירם מושיוב

וולפסון - הנדסה מכנית, 228, טל' 6407098, moshaiov@tauex.tau.ac.il

רובוטיקה ומכטרוניקה - בקרה אינטליגנטית של רובוטים, שילוב ראיה ממוחשבת ברובוטיקה, רשתות עצביות, בקרה עמומה ואלגוריתמים גנטיים ברובוטיקה. תכן הנדסי בכלל ומכטרוני בפרט -  שיטות חישוב אבולוציוניות ואלגוריתמים גנטיים אינטראקטיביים, מבוססי קונספטים , עיבוד טקסט הנדסי, שיטות וכלים לשיתוף פעולה הנדסי מרחוק. מבנים תכן ואנליזת מבנים של כלי שיט וצוללות, עיוותי ריתוך בכלי שיט וצוללות.

 

פרופ' (אמריטוס) טוביה מילוא

וולפסון - הנדסה מכנית, 317, טל' 6408231, miloh@tauex.tau.ac.il

הידרודינמיקה עיונית; זרימה פוטנציאלית, זרימות זוחלות, הנעה עצמית, אווירודינמיקה לא דחיסה; תורת הכנף בעלת יחס מנות סופי. גלי כובד וגלים פנימיים; הידרודינמיקה של כלי שיט. הנדסה אוקינוגרפית; אינטראקציה בין גלים ומבנים והידרודינמיקה של האזור הקרוב לחוף. מגנטו הידרודינמיקה ואלקטרוקינטיקה בזרימה בסקלות מיקרו.

 

פרופ' הדס ממן

וולפסון - הנדסה מכנית, 226, טל' 6408129, hadasmg@tauex.tau.ac.il

טיפול במים ע"י קרינת אולטרה סגולה ורדיקלים חופשיים, יעילות טכנולוגיות קדם לשיפור איכות מים.

 

ד"ר גיל מרום

וולפסון - הנדסה מכנית, 231, טל' 6408788, maromgil@tau.ac.il

מודלים נומרים: דינמיקת זרימה חישובית, מכניקת מבנים חישובית, הדמיית אינטרקצית זורם-מבנה (FSI). ביו-מכניקה: מסתמי לב, מכשור קרדיו-וסקולרי.

 

פרופ' (אמריטוס) מרדכי סוקולוב

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל' 6408930, motis@tauex.tau.ac.il

מכניקת הזרימה: מבנים מוגדרים בזרימה טובולנטית, בקרת שכבת גבולי יציבות. מעבר-חום: הסעה חופשית. אנרגיה סולרית: מערכות אינטרגליות, קולטים מרכזיים, קירור סולרי, סימולציה של מערכות לייזר-דופלר.

 

פרופ' (אמריטוס) ליאוניד סלפיאן

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל' 6406224, slepyanl@tauex.tau.ac.il

התפשטות גלים, מכניקת השבר, פלסטיות, דינמיקה של מוצקים ומבנים.

 

פרופ' (אמריטוס) יעקב עבודי

וולפסון - הנדסה מכנית, 314, טל' 6408131, aboudi@tauex.tau.ac.il

התפשטות גלים במוצקים, חומרים מרוכבים, חומרים בוביים, חומרים עם מבנה גרדינטי, חומרים ומבנים חכמים.

 

פרופ' (אמריטוס) משה פוקס

וולפסון - הנדסה מכנית, 315, טל' 6407298, mfuchs@tauex.tau.ac.il

עיצוב וניתוח מבנים, תכן אופטימלי של מבנים, בקרת מבנים

 

פרופ' (אמריטוס) ריימונד פרנס

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל 6408930, parnes@eng.tau.ac.il

התפשטות גלים, עומסים נעים, תנודות, דינמיקה של מבנים, שיטות מתמטיות.

 

פרופ' (אמריטוס) ארקדי צינובר

וולפסון - הנדסה מכנית, 222, טל' 6408930, tsinober@tauex.tau.ac.il

מגנטוהידרודינמיקה: שכבות גבול, זרימה סביב גופים. יציבות, טורבולנטיות. אפליקציות לזרימת מתכות נוזליות. זרימה רבודה: גלים פנימיים, זרימה באפליטודה סופית, יציבות, טורבולנטיות, תהליכי ערבוב. תופעות דיפוזיה כפולה. אפליקציות בגיאופיזיקה וטכנולוגיה. זרימה דחיסה: מנהרות רוח ועל-קוליות, טורבולנציה בזרימה דחיסה.

 

פרופ' (אמריטוס) אליעזר קיט

וולפסון - הנדסה מכנית, 317, טל' 6408929, kit@tauex.tau.ac.il

מכניקת הזרימה: שיטות ניסוי מתקדמות תוך שימוש במחשב. דינמיקת ערבוליות בזרימה טורבולנטית. זרימה רבודה: תהליכי ערבוב, יישומים בגיאופיזיקה וטכנולוגיה. גלי מים: חקירה תאורטית של גלים לא-ליניאריים וניסויים בתעלת הגלים, יישומים בהנדסה ימית. סדימנטולוגיה ומורפודינמיקה של חופים.

 

פרופ' אבי קריבוס

וולפסון - הנדסה מכנית, 221, טל' 6405924, kribus@tauex.tau.ac.il

אנרגיית שמש, מערכות פוטוולטאיות ותרמיות, קוגנרציה, אגירת חום, המרת אנרגיה במנועים זעירים (MEMS), מרכזים אופטיים לקרינת שמש, מעבר חום בקרינה, סימולציה ואופטימיזציה של מערכות אנרגיה, התפלה וטיהור מים.

 

פרופ' סלבה קרילוב

וולפסון - הנדסה מכנית, 332, טל' 6405930, krylov@tauex.tau.ac.il

מידול של מערכות אלקטרו-מכניות זעירות (MEMS); דינמיקה של חומרים ומבנים והתפשטות גלים בחומרים ומבנים; בעיות מצומדות (coupled problems).

 

ד"ר אבינועם רבינוביץ

וולפסון - הנדסה מכנית, 232, טל' 6407176, avinoamr@tauex.tau.ac.il

זרימה במאגרי גז ונפט, אפיון מאגרים ואקוויפרים, הטמנת פחמן דו-חמצני במאגרים תת קרקעיים, תכונות אפקטיביות של תווך נקבובי, זרימה אוסילטורית.

 

פרופ' (אמריטוס) משה רוזנפלד

וולפסון - הנדסה מכנית, 212, טל' 6408534, rosenf@tauex.tau.ac.il

זרימה חישובית. זרימות ביו-רפואיות. זרימה לא דחיסה וזרימות לא תמידיות מחזוריות. טבעות ערבול.

 

פרופ' שמואל רבקין

וולפסון - הנדסה מכנית, 223, טל' 6408130, ryvkin@tauex.tau.ac.il

מכניקת השבר, חומרים מרוכבים, בעיות מגע, מערכות בדידות ורצופות מחזוריות.

 

פרופ' יורם רייך

וולפסון - הנדסה מכנית, 230, טל' 6407385, yoramr@tauex.tau.ac.il

ניהול ידע הנדסי, בינה מלאכותית, תכנון בעזרת מחשב, שיטות תכן הנדסי, הנדסה משולבת.

 

פרופ' יאיר שוקף

וולפסון - הנדסה מכנית, 334, טל' 6408393, shokef@tauex.tau.ac.il

מכניקה סטטיסטית של חומר רך הרחק משיווי משקל תרמודינמי: חומר תקוע – תיסכול גיאומטרי, פיקוק ודינמיקה איטית בחומרים גרגריים, תרחיפים, קצפים וזכוכיות. חומר חי – אלסטיות לא ליניארית ותנודות אקטיביות במערכות ביולוגיות.

 

פרופ' (אמריטוס) לב שמר

וולפסון - הנדסה מכנית, 301, טל' 6408128, shemerl@tauex.tau.ac.il

מכניקת זורמים ניסיונית. חקירה תאורטית וניסיונית של גלי מים לא-ליניאריים. חקירה ניסיונית של זרימה דו-פאזית בצינורות. חישה מרחוק של פני הים באמצעות מכ"ם.

 

פרופ' דב שרמן

וולפסון – הנדסה מכנית, 229, טל' 6405233, dovsherman@tauex.tau.ac.il

מכניקת השבר האלסטית ליניארית והדינמית, שבר בסקלה האטומיסטית, שבר בחומרים חד גבישים פריכים, שבר בחומרים נקבוביים בלחיצה, שבר בעצמות, פיתוח שיטות ניסיוניות.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>