תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ה 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ב 18:00-16:00 315 רב-תחומי מר ויטלסון רן
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר ויטלסון רן
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C שיעור א 11:00-09:00 110 דן-דוד ד"ר רביב דן
0512.1820.10 תכנות 2 שפת C תרגיל ב 10:00-08:00 008 תוכנה מר גינזבורג דביר
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור א 11:00-09:00 134 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.01 שיעור ה 11:00-09:00 134 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל א 17:00-15:00 110 דן-דוד גב' אמזלג אודליה
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ה 14:00-11:00 102 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 16:00-15:00 438 וולפסון מר כחלון אלירן
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 19:00-18:00 120 וולפסון מר כחלון אלירן
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ד 14:00-11:00 001 דן-דוד ד"ר חדד יקיר
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ב 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר זילבירג אוהד
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 12:00-11:00 103 תוכנה מר מרימה דניאל
0512.2830.01 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.2830.01 שיעור ה 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אריה עדי
0512.2830.02 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל א 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון מר שולגה גאורגיי
0512.2830.03 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל א 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר שולגה גאורגיי
0512.2830.04 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.04 שיעור ה 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.05 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 11:00-09:00 205 כיתות הנדסה מר סיוון ניב
0512.2830.06 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 16:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר סיוון ניב
0512.2506.01 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה שיעור ד 11:00-09:00 152 שאפל ד"ר בן כהן אסיה
0512.2506.02 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה תרגיל ה 13:00-12:00 108 וולפסון מר שולגה גאורגיי
0512.2832.01 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור א 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.01 שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.02 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 19:00-17:00 106 תוכנה גב' רן מיכל
0512.2832.03 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ה 17:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר הנמן חן
0512.2832.04 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ב 15:00-13:00 406 וולפסון מר רגב אביב
0512.2832.05 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור א 15:00-13:00 101 נפתלי ד"ר בק יובל
0512.2832.05 שיעור ה 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק יובל
0512.2832.06 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר דדוש יוסי
0512.2832.07 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 19:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר דדוש יוסי
0512.2832.08 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ב 17:00-15:00 406 וולפסון מר רגב אביב
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ב 20:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה מר עשבי יניב
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 17:00-15:00 134 וולפסון מר בירותי מתן
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 19:00-17:00 134 וולפסון מר בירותי מתן
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 16:00-14:00 001 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 12:00-10:00 120 וולפסון מר אלעזר טל
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 11:00-09:00 130 וולפסון מר הרן אביעד
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רוזין אריה
0512.3513.04 שיעור ד 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 17:00-15:00 438 וולפסון מר הרן אביעד
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 16:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר איצ'ן יצחק
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב ד"ר ברוקס דוד
0512.3514.01 שיעור ב 15:00-14:00 102 - אולם מירון טרובוביץ ד"ר ברוקס דוד
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ג 11:00-10:00 238 וולפסון מר שחר עופר
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 12:00-09:00 002 דן-דוד פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ב 14:00-13:00 111 אורנשטיין מר כהן חן
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ב 13:00-12:00 102 כיתות הנדסה מר כהן חן
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 16:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר חדד יקיר
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 13:00-12:00 130 וולפסון מר שטנדל גל
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 14:00-13:00 130 וולפסון מר שטנדל גל
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 14:00-10:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 13:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר מורגן אדיר
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 14:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר מורגן אדיר
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור א 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 17:00-16:00 205 כיתות הנדסה מר מורגן אדיר
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר מורגן אדיר
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 11:00-08:00 438 וולפסון ד"ר גבאי פרדי
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל א 15:00-14:00 118 וולפסון מר יעקובי דרור
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ד 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ג 13:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר פרגאי יאיר
מר לביא דורי
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ב 09:00-08:00 118 וולפסון מר פרגאי יאיר
מר לביא דורי
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 12:00-09:00 100 - אולם קגן טרובוביץ פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ד 13:00-12:00 104 תוכנה מר פרגאי יאיר
מר לביא דורי
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ד 14:00-13:00 104 תוכנה מר פרגאי יאיר
מר לביא דורי
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.03 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.03 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור א 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר חינה אנטולי
ד"ר תמו יצחק
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 15:00-13:00 106 תוכנה גב' שטיין יהושוע שחר
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה מר מור דניאל
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 12:00-10:00 108 וולפסון גב' אורן לוברמן מור
מר לובלינסקי עידו
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור א 11:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר חינה אנטולי
ד"ר תמו יצחק
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 15:00-13:00 438 וולפסון מר אבנד אורי
מר לובלינסקי עידו
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 15:00-13:00 134 וולפסון מר אנוק סיימון
מר לובלינסקי עידו
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ג 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ד 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ה 12:00-11:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט ב 12:00-11:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.01 פרויקט ה 11:00-10:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור א 12:00-09:00 438 וולפסון פרופ' שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 101 תוכנה מר בן ישי אסף
0512.4161.03 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 12:00-10:00 101 תוכנה מר בן ישי אסף
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור ד 13:00-10:00 202 דן-דוד פרופ' אבן גיא
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל ה 12:00-11:00 101 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה ד"ר עמרני עופר
מר הרן אביעד
0512.4164.01 שו"ת ה 18:00-16:00 103 תוכנה ד"ר עמרני עופר
מר הרן אביעד
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת א 14:00-12:00 406 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
מר בירותי מתן
0512.4261.01 שו"ת ה 14:00-12:00 438 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
מר בירותי מתן
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור ד 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.05 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4264.01 מבוא ללמידת מכונה שיעור ד 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.01 שיעור ה 09:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.02 מבוא ללמידת מכונה תרגיל ה 10:00-09:00 103 כיתות הנדסה מר פרידלנדר תומר
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ה 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שיעור ב 11:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.02 מערכות משוב שימושיות (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ב 20:00-18:00 001 ( טאו) וולפסון מר קאופמן שי
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר שמריז אלעד
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
גב' טיורושקין מריה
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור ד 18:00-16:00 001 נפתלי ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל ד 12:00-10:00 207 דן-דוד מר ברכה אורי
0512.4400.03 מבנה המחשב תרגיל א 20:00-18:00 134 וולפסון מר נאור איל
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור ד 14:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל א 09:00-08:00 118 וולפסון מר נאור איל
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 09:00-08:00 108 וולפסון מר נאור איל
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 10:00-09:00 108 וולפסון מר נאור איל
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור ב 19:00-16:00 134 וולפסון ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ב 20:00-19:00 134 וולפסון מר נאור איל
0512.4491.01 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
מר מלר תום
0512.4491.02 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 001 כיתות הנדסה מר מלר תום
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
מר מרקוב מרקו
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 18:00-15:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
מר מרקוב מרקו
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
מר מרקוב מרקו
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
מר מרקוב מרקו
0512.4492.05 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר מרקוב מרקו
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 19:00-16:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 20:00-19:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת א 12:00-10:00 101 תוכנה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת ד 12:00-10:00 205 כיתות הנדסה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ג 11:00-08:00 008 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.4504.01 שו"ת ד 14:00-13:00 103 תוכנה מר תייר טל
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 008 כיתות הנדסה פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק (אחת לשבועיים) תרגיל א 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור ג 15:00-12:00 101 תוכנה פרופ' גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל א 13:00-12:00 103 תוכנה מר קוזלוב ויטלי
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור א 18:00-15:00 001 שאפל פרופ' שחם יוסף
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 19:00-18:00 104 תוכנה גב' דותן טלי
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-11:00 103 תוכנה גב' דותן טלי
0512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור ה 15:00-12:00 008 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל א 20:00-19:00 001 כיתות הנדסה מר סומיט לונדה סוני
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת ד 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת א 18:00-16:00 104 תוכנה פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ד 14:00-12:00 106 תוכנה פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ד 18:00-16:00 126 שאפל פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ג 18:00-15:00 102 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ג 19:00-18:00 102 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ב 12:00-09:00 134 וולפסון פרופ' ארז אורי
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ד 10:00-08:00 011 ברגלס מר אדיב יצחק
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ג 11:00-08:00 008 תוכנה פרופ' וייס שלמה
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 20:00-17:00 130 וולפסון פרופ' וייס שלמה
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 11:00-08:00 106 תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל א 12:00-11:00 106 תוכנה מר אלמלאם שי אברהם
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>