מבנה הפקולטה

 

המוסדות האקדמיים של הפקולטה ​

דקאן הפקולטה

הדקאן הוא בעל הסמכות האקדמית העליונה בפקולטה בכל מה שקשור בתכני הלימודים, בפיקוח על ההוראה ועל ביצוע תקנון הפקולטה וחוקיה. על-מנת להתקבל לראיון אצל דקאן הפקולטה יש להפנות בקשה מנומקת באמצעות מזכירות הפקולטה.
 

מועצת הפקולטה

מועצת הפקולטה מורכבת מכל הפרופסורים מן המניין, הפרופסורים החברים ונציגי סגל המרצים הבכירים והמרצים בפקולטה. המועצה אחראית ומפקחת על תכניות הלימודים וסדרי ההוראה בפקולטה.
 

ועדת הקוריקולום הפקולטית לתואר ראשון

מורכבת מהדקאן, ראשי התכניות לתואר ראשון והאחראים על קורסי השירות במתמטיקה ופיזיקה. הוועדה אחראית על תכניות הלימודים לתואר הראשון.
 

ועדת הוראה/קוריקולום מגמתית

מורכבת מראש התכנית לתואר ראשון ומנציגים ממחלקות הלימוד. הוועדה אחראית על ביצוע ומהלך תקין של תכנית הלימודים, תכני הקורסים ומעקב אחר ביצועם ועדכונם השוטף. כמו כן מפקחת הוועדה על רמת ההוראה. הוועדה מקיימת קשר שוטף עם הסטודנטים במהלך לימודיהם, בכל הבעיות הקשורות בתכני לימודים והוראה.
 

ועדה פקולטית לענייני תלמידים

אחראית לתקנון הלימודים ולמעקב אחר ביצועו. כמו כן מטפלת הוועדה בבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד משום היותן חורגות מהתקנון והתכניות המאושרות. בוועדה חברים נציגים ממגמות הלימוד לתואר ראשון.
 

ועדה יחידתית לתואר שני

הוועדה קובעת את הקריטריונים ונהלי הקבלה לתואר השני ואת תקנון הלימודים, מוודאת את ביצועם; מאשרת מינויים של מנחים ובוחנים לעבודת הגמר; מטפלת בבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד. בוועדה חברים נציגים ממחלקות הלימוד לתואר שני.
 

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר

הוועדה היחידתית קובעת את הקריטריונים והנהלים בלימודי הדוקטורט, בנוסף להנחיות הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי ומוודאת את ביצועם. כמו כן, הוועדה אחראית על קבלת תלמידים בהתאם לדרישות, מאשרת מינויים של מנחים, בוחנים להצעת המחקר ושופטים לעבודת הדוקטור. הוועדה ממליצה בפני הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי על הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה". בוועדה חברים נציגים ממחלקות הלימוד בפקולטה.

 

חברי המוסדות האקדמיים של הפקולטה
 

דקאן הפקולטה- פרופ' יוסף רוזנוקס
 

ראשי בתי הספר

פרופ' מרק שטייף - בית הספר להנדסת חשמל

פרופ' ראמי חג' עלי - בית הספר להנדסה מכנית

 

ראשי המחלקות

פרופ' שי אבידן - ראש המחלקה להנדסת חשמל - מערכות

פרופ' יעקב שויער ראש המחלקה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' מיכל צור - ראש המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' אורי נבו - ראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' אילן גולדפרב - ראש המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 

ראשי מגמות ותכניות בלימודי תואר ראשון ושני

פרופ' אבישי אייל - המגמות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרופ' אלכסנדר ליברזון - המגמה להנדסה מכנית

פרופ' נתי צבי שקד - המגמה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר   ערן טוך - המגמה להנדסת תעשייה וניהול

פרופ' עמית כהן - המגמה למדע והנדסה של חומרים וכימיה

פרופ' הדס ממן - תכנית לתואר שני בהנדסת סביבה

ד"ר   אריאל ישמח - תואר שני במדע והנדסה של חומרים

פרופ' בני אפלבאום - מדעים להיי-טק

 

ועדות הפקולטה
 

ועדה פקולטית לענייני תלמידים לתואר ראשון

ועדה יחידתית לתואר שני

ועדה יחידתית לתואר שלישי

פרופ' אריה ירדאור - יו"ר

פרופ' אבישי אייל

ד"ר ערן טוך

פרופ' עמית כהן

פרופ' אלכס ליברזון

פרופ' יורם רייך

פרופ' נתי שקד

ורדה ברנשטיין

ורדה בוטויניק

 

פרופ' יוסף בוקצ'ין – יו"ר

פרופ' טל אלנבוגן

פרופ' אברהם זייפרט

ד"ר  יקיר חדד

ד"ר  ירון טולדו

פרופ' תמיר טולר

ד"ר אריאל ישמח

ורדה בוטויניק

אורית גוטרמן

פרופ' זהר יוסיבאש– יו"ר

פרופ' בני אפלבאום – מ"מ

פרופ' חיית גרינשפן – מ"מ

פרופ'  יבגני חמלניצקי

פרופ' שמואל ריבקין

פרופ' שחר ריכטר

פרופ' יוסי שחם

ורדה ברנשטיין

זיוה ליפובצקי

 

ועדת קבלה לתואר ראשון אחראי משמעת פקולטית אחראי קורסי שרות בפיזיקה

ועדת מתמטיקה

פרופ' נחום קריתי – יו"ר '

ד"ר בריאן רוזן

פרופ' מיכל צור

פרופ' מיקי שיינוביץ

פרופ'בני אפלבאום

פרופ' דב שרמן

ורדה ברנשטיין

ורדה בוטויניק

ורד דבורי

פרופ' עמוס אולמן

פרופ'  טוני וייס – מ"מ

ורדה ברנשטיין

פרופ' דוד מנדלוביץ

 

דוד בורנשטיין – יו"ר

ד"ר סמיון גורפמן

פרופ' ערן חנני

פרופ' אורי נבו

ד" ר אבינועם רבינוביץ

 

בית הספר להנדסת חשמל

הגוף המנהל של בית הספר להנדסת חשמל

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

ועדה לענייני תואר שני (בית ספרית)

ועדה לענייני תואר שלישי (בית ספרית)

פרופ' מרק שטייף- יו"ר

פרופ' אבישי אייל - יו"ר

פרופ' טל אלנבוגן – יו"ר

פרופ' בני אפלבאום  - יו"ר

פרופ' אבישי אייל

פרופ' אריה רוזין

פרופ' גיא אבן

פרופ' יוסי שחם

פרופ' טל אלנבוגן

ד"ר אמיר נתן

ד"ר יקיר חדד

 

פרופ' שי אבידן

ד"ר שי סולומון

פרופ' מרק שטייף

 

ד"ר אמיר נתן

ד"ר דן רפאלי

 

 

פרופ' יעקב שויער

ד"ר גדעון שגב

 

 

פרופ' בני אפלבאום

ד"ר צחי תמו

 

 


בית הספר להנדסה מכנית

 

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

פרופ' אלכסנדר ליברזון - יו"ר

פרופ' נעימה בראונר

פרופ' יורם רייך

ד"ר גיל מרום

פרופ' לב שמר

 

 

מחלקות הפקולטה 
 
 

סגל אקדמי

 

 

שם

פרופ' שי (שמואל) אבידן

פרופ' גיא אבן

פרופ' עמוס אולמן

פרופ' אבישי אייל

ד"ר יונתן אוסטרומצקי

ד"ר טלי אילוביץ

פרופ' נעם אליעז

פרופ' טל אלנבוגן

פרופ' בני אפלבאום

פרופ' אורי ארז

פרופ' עדי אריה

ד"ר אלון באב"ד

פרופ' אמיר בוג

פרופ' יוסף בוקצ'ין

פרופ' דוד בורשטיין

ד"ר גילי ביסקר

פרופ' רן-גלעד בכרך

ד"ר נועם בן-אליעזר

פרופ' עירד בן-גל

ד"ר תמיר בן-דורי

ד"ר יובל בק

ד"ר איגור ברינסקי

פרופ' עופר ברנע

פרופ' אילן גולדפרב

ד"ר גורן גורדון

ד"ר סמיון גורפמן

פרופ' פבל גינזבורג

ד"ר רג'א ג'יריס

פרופ' אלכסנדר גלפגט

פרופ' ישראל גנות

פרופ' עמית גפן

פרופ' אלי ג'רבי

פרופ' חיית גרינשפן

ד"ר אוסבלדו דיאגז

ד"ר הרמן האושטיין

פרופ' אהוד הימן

פרופ' יצחק  הררי

פרופ' ג'ורג' וויס

פרופ' אבישי  וול

פרופ' אברהם זייפרט

פרופ' מיטל  זילברמן

פרופ' רם זמיר

פרופ' ראמי חג' עלי

ד"ר יקיר חדד

ד"ר אנטולי חינה

פרופ' יבגני חמלניצקי

פרופ' יעל חנין

פרופ' ערן חנני

ד"ר ערן טוך

ד"ר ירון טולדו

פרופ'  תמיר טולר

פרופ'  זהר יוסיבאש

ד"ר דן ימין

פרופ' אריה ירדאור

ד"ר אריאל ישמח

פרופ' עמית כהן

ד"ר מור כספי

ד"ר רועי לבני

פרופ' אלכסנדר ליברזון

ד"ר יואב לינזון

ד"ר נעה לכמן - סנש

ד"ר איילת לסמן

פרופ' יואכים מאיר

ד"ר בן מעוז

ד"ר עמירם משיוב

פרופ' בוריס מלמד

פרופ' הדס ממן שטינדל

פרופ' דוד מנדלוביץ

פרופ' חגית מסר-ירון

פרופ' מיכאל מרגליות

ד"ר גיל מרום

פרופ' אורי נבו

ד"ר אמיר נתן

פרופ' ערן סוחר

ד"ר שי סולומון

ד"ר גרגורי סלפיאן

ד"ר עופר עמרני

פרופ' מאיר פדר

ד"ר בת אל פנחסיק

ד"ר עמיחי פיינסקי

פרופ' אמיליה פרידמן

פרופ' בעז פת-שמיר

ד"ר אינס צוקר

פרופ' מיכל צור

ד"ר נעם קניגשטיין

פרופ' אברהם קריבוס

פרופ' סלבה קרילוב

פרופ' נחום קריתי

ד"ר דן רביב

פרופ' טל רביב

ד"ר נטע רבין

ד"ר אבינעם רבינוביץ

פרופ' שמואל רבקין

פרופ' אריה רוזין

ד"ר בריאן רוזן

פרופ' יוסף רוזנוקס

פרופ' דנה רון

פרופ' יורם רייך

פרופ' שחר ריכטר

ד"ר דן רפאלי

פרופ' יובל שביט

ד"ר גדעון שגב

פרופ' יעקב שויער

פרופ' יאיר שוקף

פרופ' יוסף שחם

פרופ' מרק שטייף

פרופ' בן-ציון שטינברג

פרופ' עופר שייביץ

פרופ' מיקי שיינוביץ

ד"ר ארז שמואלי

פרופ' דורון שמילוביץ

פרופ' נתן צבי שקד

פרופ' דב שרמן

ד"ר יצחק תמו

 בית ספר/מחלקה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 תוכנית מדעים להיי-טק

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

  בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 המחלקה להנדסה ביו- רפואית  

 המחלקה להנדסה ביו -רפואית

 המחלקה להנדסה ביו- רפואית  

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 המחלקה להנדסת תעשייה

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 המחלקה להנדסה ביו - רפואית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 המחלקה להנדסת תעשייה

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסה מכנית

 המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל – המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 המחלקה להנדסת תעשייה

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 המחלקה להנדסה ביו-רפואית

 בית הספר להנדסה מכנית

 בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות


 

אמריטוס/דימוס  

שם

פרופ' חנוך אור

גב' מרים אלמור

פרופ' דוד אלעד

פרופ' יוסף אפלבוים

פרופ' עמי ארבל

פרופ' יאיר בארי

פרופ' בן ציון בוברובסקי

פרופ' ראובן בוקסמן

פרופ' יובל ביסטריץ

פרופ' לזלי בנקס-סילס

פרופ' נעימה בראונר

פרופ' אריה בראונשטיין

פרופ' מרים ברד

פרופ' דבורה ברנע

פרופ' אברהם גובר

פרופ'  יגאל גרצ’יאק

פרופ' גדעון דגן

פרופ' אברהם  דיין

פרופ' עמוס הרדי

פרופ' ישראל ויגננסקי

פרופ' אנתוני וייס

פרופ' שלמה וייס

פרופ' אהוד וינשטין

פרופ' גרגורי זילמן

פרופ' זיגמונד זינגר

פרופ' דניאל זיפר

פרופ' הרצל חי

פרופ' משה טור

פרופ' יהודה טייטל

פרופ' עודד יניב

פרופ' לאוניד ירושלבסקי

פרופ' נדב לבנון

פרופ' סימון ליצין

פרופ' גדעון לנגהולץ

פרופ' טוביה מילוא

פרופ' עודד מימון

פרופ' מנחם נתן

פרופ' מרדכי סוקולוב

פרופ' ליאוניד סלפיאן

פרופ' יעקב סניידרס

פרופ' שמעון עבוד

פרופ' יעקב עבודי

פרופ' שמואל עינב

פרופ' משה פוקס

פרופ' מרים פורסט-יוסט

פרופ' ריימונד פרנס

פרופ' שמשון פרנקנטל

פרופ' ארקאדי צינובר

פרופ' אליעזר קיט

פרופ' רפאל קסטנר

פרופ' גיל רוזנמן

פרופ' משה רוזנפלד

פרופ' שלמה רושין

פרופ' לב שמר

פרופ' יורם שפירא

פרופ' אורי שקד

בית ספר/מחלקה

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל  - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

המלקה להנדסה ביו - רפואית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

המחלקה להנדסת תעשייה

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה אלקטרוניקה פיזיקלית

המחלקה להנדסת תעשייה

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

המחלקה להנדסת תעשייה

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

המחלקה להנדסת תעשייה

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל- המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסה מכנית

המחלקה להנדסת תעשייה

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

המחלה להנדסה ביו-רפואית

בית הספר להנדסה מכנית

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסת חשמל-  המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסה מכנית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

בית הספר להנדסת חשמל - המחלקה למערכות

מנהל הפקולטה
 

ראש מנהל: ורדה ברנשטיין
 

מנהל סטודנטים

 

מנהל כללי

ס' ראש מנהל לכח אדם

 

אורית הזנפלד

oritha@tauex.tau.ac.il

טל. 6408960

חדר 405

 

ס' ראש מנהל לתקציבים ורכש

 

 

מיכאל עוז שמואלוב

shmuelov@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408136

חדר 107

 

רכז משק

 

 

אבי עובדיה

aviov@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408120

חדר 109

 

מנהל גוש בנייני הנדסה

 

 

אנדרגי מולוגוטה

mulu@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408121

חדר 114

 

סגן מנהל גוש בנייני הנדסה

 

 

אופיר בטאט

ofhirb@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408869

 

מזכירת ראש מנהל 

 

 

ורד פיורקו

veredpiorko@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408736

חדר 200

 

מזכירת דקאן

 

 

נאוה גדעוני

adira@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408738

חדר 200

מזכירות בית הספר להנדסת חשמל

ורד שפיגל veredg@tauex.tau.ac.il

אילנה רוטמן elanasha@tauex.tau.ac.il

טל. 6406194

טל. 6405646

מעבדות, חדר 244

מעבדות, חדר 245

 

המחלקה להנדסת חשמל – מערכות

עירית נוילנדר iritn@eng.tau.ac.il

 

טל. 6408764

מעבדות חדר 124

המחלקה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה פיזיקלית

אילנה זנגינה ilanazengina@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408765

מעבדות חדר 224

 

מזכירות בית הספר להנדסה מכנית

ורדה שמולביץ varda@eng.tau.ac.il

רותי אביב rutia@tauex.tau.ac.il

הילה מאסטרו hilamaes@tauex.tau.ac.il

טל. 6408930

טל. 6408158

טל. 6405415

וולפסון חדר 222

וולפסון חדר 220

וולפסון חדר 220

מזכירת המחלקה למדע והנדסה של חומרים

נינט לוי דיין ninnette@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6409915

וולפסון חדר 119

מזכירת המחלקה להנדסת תעשייה

נירה ציצליוק niraz@tauex.tau.ac.il

 

טל. 6408389

וולפסון חדר 422

מזכירת המחלקה להנדסה ביו רפואית

ענת אוסקר anatba@eng.tau.ac.il

 

טל. 6408123

רב תחומי חדר 309

מזכירות הסטודנטים

מזכירות הסטודנטים מטפלת בכל העניינים הנוגעים לסטודנטים ולסדרי הלימודים, תכניות לימודים, מערכת שעות, בחינות, ציונים, חלוקה לקבוצות שיעור/תרגיל, אישורים, טיפול בפניות אל ועדת ההוראה.

תלמידים הנתקלים בבעיה העלולה להפריע למהלך הלימודים יפנו אל מזכירות הסטודנטים, וזו תעשה כמיטב יכולתה על-מנת לעזור, להדריך ולהפנות את הפונים אליה אל הגורמים המתאימים לטיפול.

 

פרויקט קס"ם, ייעוץ לימודי – קידום סטודנטים מעלה

פרויקט ייחודי לפקולטה להנדסה שהוקם על מנת לעזור לסטודנטים בפקולטה אשר נתקלים בקשיים שונים המשפיעים על לימודיהם והפקולטה סבורה שעם עזרה והכוונה מתאימים, יוכלו להצליח בלימודים.

מטרת שירות הייעוץ היא ללוות, לתמוך ולכוון אתכם הסטודנטים והסטודנטיות בנושאים שונים ומגוונים, החל מהתלבטויות הקשורות לתכנון לימודים וניהול זמן, דרך השילוב עבודה במקביל ללימודים ועד להתייעצות בנוגע לאפשרויות התעסוקה בסיום התואר. כמו כן, שירות זה מעניק מענה לסטודנטים/ות אשר זקוקים לסיוע כלכלי ורגשי, ולאלה עם לקויות הלמידה. השירות ניתן ללא עלות, בשיתוף דקאנט הסטודנטים.

לאחר שיחת הכרות עם הסטודנט/ית, קבלת נתונים והבנה של המצב הקיים, ניתנות לסטודנטים אופציות סיוע בתוך הפקולטה, באוניברסיטה (דקאנט הסטודנטים) ובמסגרות חיצוניות לפי הצורך. לאחר הטיפול הראשוני, הפרויקט עומד לרשות הסטודנט בעזרה נוספת אם צריך ובמעקב אחר מצבו.

השירות ניתן על-ידי יועצת הפקולטה, מור רובין מארי, בשילוב דקאנט הסטודנטים. ניתן ליצור קשר ולתאם פגישת ייעוץ באמצעות המייל: yeutzeng@tauex.tau.ac.il

מפעם לפעם מתקיימים מפגשים קבוצתיים וסדנאות.

 

קתדרות

הקתדרה לאלקטרוניקה ע"ש יוקל. מופקד: פרופ' אהוד הימן

הקתדרה למכניקה ע"ש נתן קמינגס. מופקד: פרופ' ראמי חג' עלי

הקתדרה למכניקה וביומכניקה ע"ש דיאנה וארתור בלפר. מופקד: פרופ' יצחק הררי

קתדרת קרנצברג לעיבוד אותות. מופקד: פרופ' חגית מסר ירון

הקתדרה לזרימות ראולוגיות ע"ש רחל ומנואל קלצ'קי. מופקדת: פרופ' נעימה בראונר

הקתדרה במיקרואלקטרוניקה ע"ש הנרי ודינה קרונגולד. מופקד: פרופ' סלבה קרילוב

הקתדרה להנדסת כלי דם ע"ש הרברט ג'יי ברמן.

הקתדרה ע"ש גורדון. מופקד: פרופ' משה טור

הקתדרה להתקנים אלקטרואופטיים ע"ש חנה והיינריך מנדרמן: מופקד: פרופ' שלמה רושין

הקתדרה לננוטכנולוגיות מידע ע"ש ברנרד שוורץ. מופקד: פרופ' יוסי שחם

הקתדרה בהנדסת תעשייה. מופקד: פרופ' עודד מימון

הקתדרה לעיבוד ספרתי של אותות ע"ש סליה ומרקוס מאוס. מופקד: פרופ' אנטוני וייס

הקתדרה לתורת הקידוד בתקשורת. מופקד: פרופ' סימון ליצין

הקתדרה לתורת האינפורמציה. מופקד: פרופ' מאיר פדר

הקתדרה למכניקת זורמים נסיונית ע"ש האחים לזרוס. מופקד: פרופ' לב שמר

הקתדרה התקציבית לסוליטונים אופטיים. מופקד: פרופ' בוריס מלמד

הקתדרה לננו פוטוניקה ע"ש מרקו ולואיז. מופקד: פרופ' עדי אריה

 

מכונים ומרכזים

המכון לחקר התקנים אלקטרוניים ע"ש מקס ובטי קרנצברג

מנהל: פרופ' אריה רוזין

 

מרכז גורדון ללימודי אנרגיה (בשיתוף הפקולטה למדעים מדויקים)

מנהל: פרופ' יוסי רוזנוקס

 

מרכז וולפסון למחקר שימושי בחמרים (בשיתוף הפקולטה למדעים מדויקים)

מנהל: פרופ' אלכסנדר פבלסקי

 

מרכז על למחקר ולהנדסה רפואית של הלב וכלי הדם ע"ש ניקולאס ואליזבט שלזאק

(בשיתוף הפקולטה לרפואה)

מנהל: פרופ' דוד אלעד

 

המכון למחקר עיבוד אותות ע"ש יצחק וחיה וינשטין

מנהל: פרופ' דוד בורשטיין

 

המכון לננו-מערכות רפואיות ע"ש מריאן גרטנר

מנהל: פרופ' יוסי שחם

 

המכון למחקרים הנדסיים ופיזיקליים ע"ש אלה קודש.

מנהל: פרופ' חיית גרינשפן

 

המרכז לתקשורת מתקדמת (ACC)

מנהל: פרופ' עופר שעייביץ

 

המכון לננו-מערכות רפואיות ע"ש מריאן גרטנר

מנהלת: פרופ' יעל חנין

 

המרכז לאינטרקציית אור וחומר

מנהל: פרופ' עדי אריה

 

מרכז למצויינות לחקר מיגון הלוחם באוניברסיטת תל אביב , בשיתוף משרד הבטחון וצה"ל

מנהלים: פרופ' עמית גפן ופרופ' יורם אפשטיין

 

ארגון בוגרי הפקולטה להנדסה

ארגון הבוגרים של הפקולטה להנדסה הוקם בשנת 1994. הארגון פועל מתוך מחשבה לפתח, למנף ולהעצים את הקשרים בין בוגרי הפקולטה לבין עצמם, בין הפקולטה להנדסה והבוגרים, ובין הבוגרים והעולם העסקי.

הארגון מנוהל ע"י צוות מגובש של בוגרים מתנדבים, שרוח הצוות המאפיינת אותם מקרינה על הארגון כולו והופכת אותו לרשת החברתית והבולטת בין ארגוני הבוגרים בארץ. רשת זו דואגת לסייע לחבריה בידע, בניסיון מצטבר ובקשרים והפניות לאנשים ולארגונים מתאימים.

בוגרים וסטודנטים של הפקולטה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו וליצור לעצמכם הזדמנויות ליצירת קשרים עסקיים וחברתיים, להכרות עם אנשים מעניינים ועמיתים למקצוע.

יו"ר ארגון בוגרי הנדסה, אוניברסיטת תל-אביב הינו גיא שמיר, סמנכ"ל התפעול וההנדסה לייביו בע"מ.

יצירת קשר: tauengalumni@tauex.tau.ac.il

פרטים נוספים באתר: https://engineering.tau.ac.il/tauengalumni

מוזמנים לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק העסקי, שם ניתן לעקוב אחר פרסומים ופעילויות שלנו במהלך השנה: https://www.facebook.com/TAUEngAlumni/

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>