תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ב 15:00-12:00 013B פורטר ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה מר שם טוב עידן
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 10:00-08:00 120 וולפסון מר שם טוב עידן
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל א 12:00-10:00 118 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.2200.01 שו"ת ב 11:00-10:00 102 - אולם מירון טרובוביץ מר הלוי עומר
0542.2200.01 שו"ת ג 09:00-08:00 134 וולפסון מר הלוי עומר
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-08:00 108 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 108 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת א 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת ד 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.01 שיעור ג 12:00-10:00 104 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 17:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר יבנין יובל
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 18:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר יבנין יובל
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 15:00-12:00 134 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.2600.01 שו"ת ד 14:00-12:00 238 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ד 15:00-12:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל א 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר הראל מאיר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל א 16:00-14:00 207 דן-דוד מר הראל מאיר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ה 15:00-12:00 118 וולפסון ד"ר מרום גיל
0542.3620.02 מעבר חום תרגיל ה 16:00-15:00 118 וולפסון ד"ר מרום גיל
9542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 20:00-15:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט ב 16:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רייך יורם
מר ברקו דני
0542.4010.01 פרויקט פרופ' רייך יורם
מר ברקו דני
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.04 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 18:00-16:00 134 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4120.01 שו"ת ג 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' אולמן עמוס
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 001 כיתות הנדסה ד"ר ברנע יעקב
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ג 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' יוסיבאש זהר
0542.4223.01 שו"ת ד 14:00-12:00 101 תוכנה פרופ' יוסיבאש זהר
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.4224.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.4224.01 שו"ת ד 20:00-18:00 406 וולפסון מר סופר רותם
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ד 17:00-15:00 106 תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 20:00-17:00 008 תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 19:45-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 19:45-16:00 017 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 19:45-16:00 122 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 19:45-16:00 128 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת ד 12:00-08:00 106 תוכנה פרופ' זייפרט אברהם
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 13:00-10:00 103 תוכנה ד"ר סלומון שאול
מר לוריה עומר
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון ד"ר סלומון שאול
מר לוריה עומר
0542.4620.03 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון ד"ר סלומון שאול
מר לוריה עומר
0542.4620.04 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 14:00-11:00 278 וולפסון ד"ר סלומון שאול
מר לוריה עומר
0542.4125.01 מבוא להנדסת סביבה שו"ת ב 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה פרופ' ממן שטינדל הדס
0542.4125.01 שו"ת ב 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה פרופ' ממן שטינדל הדס
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' כהן עמית
ד"ר לכמן-סנש נועה
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ה 15:00-12:00 238 וולפסון ד"ר טולדו ירון
9042.4351.01 הנדסה ימית מעבדה שיעור ה 14:00-12:00
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ה 16:00-15:00 238 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת א 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר האושטיין הרמן
0542.4352.01 שו"ת א 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר האושטיין הרמן
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 20:00-16:00 238 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>