תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח - תש"ף

הפקולטה להנדסה, בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח מאפשרים לתלמידים מצטיינים ללמוד במסגרת מסלול לתואר ראשון כפול.

בסיום התואר יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל:

תואר ראשון (B.sc) בהנדסה ביו רפואית ותואר ראשון B.sc)) בביולוגיה עם הדגש במדעי המוח.

 

מבנה התכנית

תכנית הלימודים נמשכת ארבע וחצי שנים, עם אפשרות לסיים בארבע שנים.

התכנית מבוססת על תכניות הלימוד לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה ובנוסף קורסים ייעודיים במדעי המוח.

התכנית כוללת קורסים במתמטיקה, בפיזיקה ובהנדסה (שיינתנו בפקולטה להנדסה)  ומקורסים בביולוגיה ובפרט בתחום המוח, שיינתנו בפקולטה למדעי החיים ובבית הספר למדעי המוח.

שנות הלימוד המתקדמות (ג'- ד') כוללות קורסים ייחודיים שיעסקו בשיטות מתמטיות ופיזיקליות לחקר מוח (ביופיזיקה, חישוביות עצבית, טכנולוגיות דימות, רישום פעילות מוח) ובכלל זה פרויקט מחקר/פיתוח רב תחומי בתחום המוח.

 

סה"כ הנדסה ביו-רפואית:  139 ש"ס

סה"כ ביולוגיה ובמדעי המוח: 106 ש"ס

סה"כ שעות לתואר: 245 ש"ס

 

תנאי מעבר משנה לשנה

המעבר מסמסטר לסמסטר בפקולטה להנדסה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 70 לפחות בקורסי ההנדסה, בכפוף לתקנון הפקולטה להנדסה.

המעבר משנה לשנה בקורסי הביולוגיה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 80 לפחות.

במידה וסטודנט יקבל ציון נכשל באחד הקורסים, ייערך דיון בוועדת ההוראה היחידתית בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים בתכנית.

 

תכנית הלימודים
 
סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1524

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1546

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3

 

0555.1161

מבוא להנדסה ביו-רפואית

2

-

-

2

-

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

5

-

-

5

5

 

0455.1566

כימיה כללית ואנליטית

5

2

-

7

7

 

1500.1003

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח

1

-

-

1

1

 

 

סה"כ

24

8

-

32

27

 

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1545

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1547

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

פיזיקה (1)

0555.1140

הסתברות

2

1

-

3

2.5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0555.1820

תכנות 12

1

2

-

3

2

תכנות פייתון

0455.1562

כימיה אורגנית

4

2

-

6

6

 

1500.1004

מבוא למדעי הפסיכולוגיה (מקוון)

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ

20

10

 

32

28

 

 

1 הקורס יינתן באנגלית

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה (1)

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א 2ב';  משוואות דיפ' רגילות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; משוואות דיפ' רגילות

0512.1201

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

4

2

-

6

5

משוואות דיפ' רגילות; פיזיקה (2)

0555.2140

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא

0555.2240

סטטיסטיקה

2

1

-

3

2.5

הסתברות

 

קורס בחירה ביולוגיה

3

 

 

3

3

 

 

סה"כ

20

8

-

28

24

 

 

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

אנליזה הרמונית; חדו"א 2ב'; פונקציות מרוכבות

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0512.1203

מבוא לעיבוד אותות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.2250

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)

0555.2401

תרמודינמיקה

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית; חדו"א 2ב'

0555.3115

שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; משוואות דיפרנציאליות חלקיות

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

-

-

4

4

 

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

4

-

-

4

4

 

 

קורס בחירה ביולוגיה

3

 

 

3

3

 

 

סה"כ

28

6

 

36

32

 

 

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; חדו"א  2ב'

0555.2280

בקרה במערכות ביולוגיות

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (1); משוואות דיפ' רגילות;  מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; מע' פיז' בגוף האדם  (2)

0555.3120

עיבוד תמונות רפואיות (1)

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות

0455.2548

ביוכימיה, אנזימולוגיה

3

1

 

4

3

 

1500.2004

מבוא לפיסיולוגיה

2

1

 

3

2

 

0555.3260 מעבדה בהנדסה ביו רפואית - - 4 4 3.5  

 

קורס בחירה ביולוגיה

3

 

 

3

3

 

 

סה"כ

17

5

 

22

18.5

 

 

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.4540

מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; ביולוגיה של התא

0555.4550

מבוא לביופיזיקה של התא

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; משוואות דיפרנציאליות חלקיות;ביולוגיה של התא

 

קורס בחירה בהנדסה

3

1

 

4

3.5

 

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

-

-

3

3

 

0455.2549

ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4

-

 

4

4

 

1500.2000

נוירוביולוגיה1

3

1

-

4

4

 

1500.3042

פרויקט מעבדה ביולוגי הנדסי2

6

-

-

6

 

 

 

קורס בחירה ביולוגיה

3

 

 

3

3

 

 

סה"כ

28

4

4

32

23.5

 

 

1 תרגיל רשות ללא ניקוד

2 פרויקט מעבדה בתחום ביולוגי הנדסי, ניתן לבצע בכל אחת מהמעבדות של חברי בית הספר סגול.

  ניתן לבצע את הפרויקט בסמסטר א'/ב'/קיץ בתיאום עם ראש המעבדה ובאישור יועצי התכנית.

 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.4100

פרויקט גמר (1)

3

-

-

3

3

 

 

קורס בחירה בהנדסה

3

1

 

4

3.5

 

0455.2526

גנטיקה

3

2

-

5

5

 

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה

3

-

-

3

3

 

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית1

3

1

-

3

3

 

1500.3001

 

מעבדה לפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה2

 

 

3

3

3

 

 

או

 

 

 

 

 

 

0455.2501

מעבדה מבוא לביולוגיה מולקולרית

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

15

4

3

21

20.5

 

 

1 תרגיל רשות ללא ניקוד

2 מומלץ ללמוד את קורס המעבדה לפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה 1500.3001

 

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.4200

פרויקט גמר (2)

3

-

-

3

3

 

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

4

-

 

4

4

 

 

קורס בחירה בהנדסה

3

1

 

4

3.5

 

0455.2580

מיקרוביולוגיה

3

-

-

3

3

 

 

קורס בחירה ביולוגיה

10

 

 

10

10

 

 

סה"כ

23

1

 

24

23.5

 

 
 

סמסטר 9

   סטודנטים המעוניינים לסיים את הלימודים בארבע וחצי שנים, יוכלו לדחות את הקורסים הבאים וללמוד אותם בשנה ה'

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

קורסי בחירה בהנדסה

6

2

 

8

7

 

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

9

2

 

11

10

 

 

 

קורסים שנתיים

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

שעות

משקל

                 שנה א

1500.1100

הכרות עם מערכת העצבים

2

 

 

2

 

                 שנה ב

1500.2005

מבנה המוח

4

-

-

4

4

1500.2006

מבנה המוח   - מעבדה

 

-

2

2

2

1500.5020

סמינר סוגיות במדעי המוח

2

-

-

2

2

                 שנה ג

1500.3211

סמינר סוגיות במדעי המוח כולל אוריינות מדעית

4

 

 

4

 

                 שנה ד

1500.4000

סמינר פרוייקטי גמר במדעי המוח

4

 

 

4

 

 

 

קורסי בחירה הנדסה

 

מסלול דימות וחישה

 

מאפשר העמקה בעקרונות היסוד המשמשים בהנדסת מערכות לדימות ביו-רפואי או בהנדסה של אמצעי חישה של אותות פיזיולוגיים אחרים שאינם כוללים דימות.

קורסי המסלול נוגעים באספקטים הקשורים לעצם הרכישה של האות הביו-רפואי, השחזור של תמונה או של המידע הפיזיולוגי מתוך האות הגולמי ועד להתמודדות עם רעשים, הפרעות שונות או התמודדות עם כל קושי אחר המחייב עיבוד אות.

באופן פרטני הקורס כולל סקירה של מרבית טכנולוגיות הדימות הדיו-רפואי ולאחר מכן טיפול ממוקד במערכות אולטרה-סאונד, MRI, מערכות דימות ואינטרפרומטריה אופטיות, אמצעי חישה להתמודדות עם אותות עצביים, אותות לב ואותות פיסיולוגיים אחרים.

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

7

0555.4510

שיטות ומערכות לעיבוד אותות פיזיולוגים

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

5/7

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); משוואות דיפרנצ'  רגילות

7

0555.4575

מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תאי

3

1

-

4

3.5

שדות וגלים אלקטרו מגנטיים להנדסה ביו רפואית

5/7

0555.4712

נוירו-פרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4561

חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים

3

1

-

4

3.5

סטטיסטיקה; מבוא לעיבוד אותות

5/7

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0555.3110

מדידות ומתמרים ביו-רפואיים

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; בקרת מערכות ביולוגיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

6/8

0555.3170

 

קרינה ודימות ברפואה

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); פיזיקה (2)

6/8

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות רפואיות (1)

8

0555.4530

אופטיקה ולייזרים ברפואה

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); אלקטרוניקה בסיסית;  מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תאי

6/8

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית/ MRI1

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא לעיבוד אותות;  משוואות דיפרנציאליות חלקיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

6/8

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לניתוח אותות

6/8

 

1 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 

מסלול מידע ולמידה ברפואה

 

מעמיק בכל הנוגע בעיבוד אותות פיזיולוגיים בזמן, אותות מרחביים ותמונות ומידע ממקורות שונים. במסלול מושם דגש על שיטות מתקדמות ללמידה ממוחשבת (Machine Learning) של תוכן מידע גולמי ושימוש בנתוני עתק ((Big Data להבנה בעלת ערך לקבלת החלטות בתחום הרפואי. קורסי המסלול נוגעים בחישה רציפה בזמן של אותות פיזיולוגיים, עיבוד תמונות רפואיות, למידת מכונה עמוקה (Deep Learning) של אותות בזמן ושל תמונות, ניתוח מידע ממאגרים ושימוש במידע גנומי וביואינפורמטי.

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

7

0555.4510

שיטות ומערכות לעיבוד אותות פיזיולוגים

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

5/7

0555.4561

חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים

3

1

-

4

3.5

סטטיסטיקה; מבוא לעיבוד אותות

5/7

0555.4715

מבוא להנדסה תוך תאית ו–IGEM

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; ביולוגיה של התא; ידע בסיסי בתכנות בעזרת  MATLAB; משוואות דיפרנציאליות רגילות

5/7

0555.4716

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו–IGEM: חלק א'

3

1

-

4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

7

 
 
סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמ'

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות רפואיות (1)

8

0555.4717

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו–IGEM: חלק ב'

3

1

-

   4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

8

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לניתוח אותות

8

 

 

מסלול הנדסת חומרים ורקמות

 

מקנה את הכלים להבנת הדרכים לשימוש בתאים, ביו-חומרים, וחומרים חיים לייצור ושינוי של מבנים מורכבים כתאים, רקמות, שתלים, חומרי טיפול ברקמות פגועות ואף ייצור של אלמנטים שישמשו ברובוטים. הנדסת ביו חומרים ורקמות מאפשרת חקירה של גוף האדם ופיתוח אמצעים לתיקון בעיות בו.  

קורסי המסלול נוגעים במספר רב של תחומים ובכלל זה הבנת חומרים (כימיה והנדסת חומרים), הבנת תהליכים ביולוגיים (ביולוגיה, פיזיולוגיה), והנדסת רקמות. שילוב תחומים אלה מאפשר הבנת הגורמים המשפיעים על תכונות התאים, האופן בו רקמות נוצרות בגוף ומחוצה לו והאופן בו ניתן כיום להפוך (re-programming) תאים סומטיים (לדוגמה, תאי עור) לתאי גזע,. המסלול כולל מעבדה שנתית שמאפשרת התנסות בעבודה ביולוגית.

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמס'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות1

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא, כימיה

5/7

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

7

0555.4712

נוירו-פרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4510

שיטות ומערכות לעיבוד אותות פיזיולוגים

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

5/7

0555.4715

מבוא להנדסה תוך תאית ו–IGEM

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; ביולוגיה של התא ; ידע בסיסי בתכנות בעזרת  MATLAB;  משוואות דיפרנציאליות רגילות.

5/7

0555.4716

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו–IGEM: חלק א'

3

1

-

4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

7

 

1 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמס'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.4630

ביו-חומרים פולימריים ותאימותם

3

1

-

4

3.5

ביו-חומרים

6/8

0555.4610

 

עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית                                                                

3

1

-

4

3.5

הנדסת תאים ורקמות

8

0555.4711

 

מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכת עצב ושריר

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים; מבוא לעיבוד אותות.

6/8

0555.4717

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו – IGEM: חלק ב'

3

1

-

4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

8

 
 

מסלול ביו-מכניקה של גוף האדם

המסלול בביו מכניקה מאפשר התמחות בתחומי התוכן הנוגעים בהיבטים הפיזיקליים של תנועה ויציבה ברקמות כשלד ושרירים, שתלים, מערכות ממוזערות ורובוטים.

הקורס כולל התייחסות להיבטים המתמטיים-אלגוריתמיים הנוגעים להערכת הכוחות הפועלים במערכות אלה, המכניקה במצבים סטטיים ובתנועה, בקרת התנועה והשיקולים ההנדסיים האחרים בבניית מערכות ממוזערות.

הקורס כולל מעבדה בבניית מערכות ממוזערות ומעבדה ברובוטיקה. המסלול מופעל בשיתוף פעולה עם בית הספר להנדסה מכנית 

בשנה"ל תש"פ יוגבל מספר התלמידים שיקלטו בו.

הערה: יש לשים לב שהיקף השעות ומשקלם של חלק מהקורסים שונה מזה של שאר קורסי הבחירה בביו-רפואית.

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמס'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות 1

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא, כימיה

5/7

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

7

0542.2300

מכניקת המוצקים (2)

3

1

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

7

0542.4620

מכטרוניקה – עקרונות השימוש במיקרו-מעבדים

3

1

-

4

3.5

אלגברה ליניארית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; המרת אנרגיה; מבוא לבקרה

7

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

-

-

3

2.5

מבוא לבקרה, דינמיקה של גוף קשיח

5

 

1 הקורס יינתן באנגלית

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמס'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.2403

מכניקת הזורמים

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפ' רגילות; תרמודינמיקה

6/8

0555.3140

ביו-מכניקה

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); מכניקת הזורמים; מכניקת המוצקים

6/8

0555.4720

זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות

3

1

-

4

3.5

ביו-מכניקה

8

0555.4650

אברים ומשתלים מלאכותיים1

 

3

1

-

4

3.5

ביו-מכניקה; ביו-חומרים; הנדסת תאים ורקמות

8

0542.4722

מבוא למערכות זעירות

4

-

1

5

4

מכניקת המוצקים 1; מכניקת המוצקים 2; דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה 2

8

0542.4624

מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות

-

-

3

3

2.5

מבוא לרובוטיקה; דינמיקה טבקרה של מערכות

6/8

 

1 לא יינתן בתש"ף

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>