תקנון בית הספר להנדסת חשמל

לימודי תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים בביה"ס להנדסת חשמל מיועדים להעמיק ולבסס את הידע ההנדסי והמדעי בתחומי הנדסת חשמל. התוכנית לתארים מתקדמים באה לענות על הצרכים של תעשיית ההיי-טק המודרנית הדורשת מהנדסים ומדענים השולטים בנושאים רבים שאינם מכוסים בתוכנית התואר הראשון, וכן התמחויות בנושאים ספציפיים שמקומן הטבעי הוא בלימודי ההמשך על בסיס הידע המוקדם בתואר הראשון. מטרה נוספת של תכנית לימודים זו היא להכשיר חוקרים, מדענים ומובילים טכנולוגיים, ולצורך כך תכנית הלימודים מספקת את הבסיס הנדרש לצורך מחקר מדעי מתקדם המוביל לתואר שני ולדוקטורט.

……

תכנית בית הספר מאפשרת מצד אחד להעמיק בתחומים ספציפיים ומצד שני נותנת גמישות לבחור נושאי לימוד מתוך כל ספקטרום הנושאים בביה"ס וכך ליצור מסלול לימודים אינטרדיסציפלינרי.

……

בביה"ס להנדסת חשמל קיימים מספר תחומי התמחות, הממשיכים את המסלולים המוצעים בתוכנית בתואר ראשון:

 • תקשורת
 • עיבוד אותות
 • עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת
 • בקרה
 • מחשבים
 • הנדסת הספק
 • אופטיקה ואלקטרואופטיקה
 • התקנים וחומרים אלקטרוניים
 • אלקטרומגנטיות וקרינה

תחומי התמחות אלו מייצגים את הידע, הקורסים ותחומי העניין הנוכחיים של אנשי הסגל בביה"ס. כאמור, תכנית הלימודים החדשה מאפשרת אך אינה דורשת בחירה בהתמחות במסלול מסוים. לצד הבחירה בהתמקדות בנושא התמחות ספציפי, קיימת האפשרות לשילוב בין תחומי ההתמחות הנ"ל (למשל שילוב טבעי כמו "תקשורת אופטית").

……

על הסטודנטים, בהתייעצות עם מנחיהם, לבנות תכנית לימודים שתענה על דרישות המינימום המפורטות לעיל של קורסי חובה וקורסי ליבה. כדי להקל על בניית תכניות הלימודים, מוצגים בידיעון ובאתר ביה"ס מספר תכניות מדגם (Sample Program) בכל אחד מתחומי הלימודים.

 

תכנית הלימודים – דרישות ונקודות זכות:

בביה"ס להנדסת חשמל מוצעים שני נתיבי לימודים ללימודי תואר שני:

 1. נתיב מחקרי – נדרשות 24 נקודות זכות בנוסף תיזה בהיקף 12 שעות.
 2. נתיב פרויקט גמר – נדרשות 36 נקודות זכות בנוסף פרויקט במשקל 3 נ"ז.

נתיב זה מיועד רק לתלמידים אשר סיימו נתיב תואר ראשון בהנדסה וכן לבוגרי מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב (לתלמידים חיצוניים בלבד).

על הסטודנטים לתואר שני חלה חובת שמיעת סמינרים של בית הספר (ראה תקנון פקולטי): 14 סמינרים בנתיב מחקרי ו-8 סמינרים בנתיב פרויקט גמר.

הערה: החל משנת תשע"ח - יש לסיים חובת שמיעת הסמינרים עד תום השנה הראשונה במעמד "מן המניין" שלב 2. תלמידים ב"זמן מלא", המתקבלים ישירות לתואר שני "מן המניין" – חייבים לסיים שמיעת סמינרים עד תום שנת הלימודים הראשונה, למעט תלמידים במסלול הישיר שיעמדו לרשותם 3 סמסטרים למילוי חובה זו.

תלמידי תואר שני בכל נתיבי הלימוד חייבים לסיים שמיעת הקורסים בממוצע 75 לפחות.

 

שלבי הלימודים:

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים:

 • הראשון – "לימודי צבירה"
 • השני - לימודים "מן המניין"

תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

……

פירוט שלבי הלימוד, תנאי מעבר משנה לשנה, חובות לימודים בכל שלב ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר  שני. 

 

לימודי צבירה:

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

……

הערה: הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר.

……

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתוכנית הלימודים במעמד "מן המניין".

 

מבנה הקורסים:

הקורסים בביה"ס ערוכים בארבע שכבות: 

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון. משקלם 3 נ"ז כל אחד. לא ניתן לקחת את הקורס "מבנה המחשב" ומעבדות משכבת 4000.

שכבת  5000 - קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים, משקלם 3 נ"ז כל אחד.

שכבת  6000 - קורסי ליבה הנדסיים, משקלם 3 נ"ז כל אחד.

שכבת  7000 - קורסי התמחות, משקלם 2 או 3 נ"ז כל אחד.

 

חובת שמיעת קורסים:

נתיב מחקרי:

 • נדרשים לפחות 2 קורסים משכבת 5000 ולפחות 2 קורסים משכבת 6000.
 • מנחה לתזה (לתלמיד בנתיב מחקרי) רשאי להציע המרת אחד מהקורסים ברמת 5000  בקורס לימודי המשך ברמה ובהיקף דומים הניתן בפקולטה למדעים מדויקים או ביחידה אחרת בהנדסה וכן קורס אחד מקורסי ה-6000 בקורס הדומה ברמתו ובהיקפו לקורסי הליבה. הקורסים יאושרו ע"י יו"ר ועדת תואר שני בהנדסת חשמל.
 • קורס משכבת 5000 לא ייספר כאחד מ-3 הקורסים שתלמיד לתואר שני רשאי ללמוד מחוץ לפקולטה, קורס משכבת  6000 ייספר כקורס מחוץ לפקולטה.
 • ניתן לקחת עד  3קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.
 • שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

נתיב פרויקט גמר: 

 • תנאי רישום וקבלה - ראו תקנון הלימודים לתואר שני של הפקולטה להנדסה.
 • נדרשים לפחות 2 קורסים משכבת  5000 ולפחות 4 קורסים משכבת  6000.
 • ניתן לקחת עד 4 קורסים משכבת 4000.
 • שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

 

רישום לקורסים מחוץ לתכנית הלימודים:

ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתוכנית הלימודים של הנדסת חשמל. קורסים מחוץ לפקולטה יאושרו על ידי מנחה קבוע או נציג יחידת הלימוד בוועדה היחידתית. הקורסים יהיו קשורים לתכנית הלימודים או לתכנית המחקר של התלמיד. קורס מחוץ לתכנית הלימודים יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נ.ז.

 

הנחייה:

תלמידים מוזמנים להיפגש עם היועצים האקדמיים המייצגים את תחומי ההתמחות בהנדסת חשמל. הייעוץ הוא בנושא תכנית הלימודים ובחירת מנחה לפרויקט/תזה.

 

פירוט ותוכן הקורסים:

תכנית הלימודים לתארים מתקדמים של ביה"ס מוצגת בהמשך הידיעון.

טבלת הקורסים ממוינת לפי מפתח שיוסבר בהמשך. כמו כן מוצגת טבלת עזר לסטודנט, המציינת את מסלולי ההתמחות בהם מומלצים הקורסים.

 

מספור וסיווג הקורסים :

 • מספרי קורסים בתואר ראשון (כולל אלו ב"רמה מקבילה") מתחילים בקידומת 0512.
 • מספרי הקורסים בתארים מתקדמים מתחילים בקידומת 0510.
 • בכל אחד מהקורסים ספרת האלפים מציינת את השכבה. מבנה זה תקף גם לגבי כל קורסי המסלול לתואר ראשון (שכבה 4000). 
 • ספרת המאות מציינת את מסלול ההתמחות העיקרי אליו משתייך הקורס.
 • קוד זה תקף לגבי קורסי המסלול בתואר ראשון המסומנים בספרת אלפים 4 ובספרת   מאות על פי מסלול ההתמחות. המעבדות המתקדמות מסומנות בספרת עשרות 9. 

 

לימודי חוץ בהנדסה-העשרה (0552):

הדרישות והתנאים להשתתפות בקורסים בלימודי חוץ, והתנאים להכרה בקורסים אלו מפורטים בתקנון הפקולטה להנדסה.

 

לימודי דוקטורט:

הדרישות והתנאים ללימודי דוקטורט מפורטים בתקנון הוועדה היחידתית לתואר שלישי. כל הקורסים בתכנית הלימודים לתארים מתקדמים המעודכנת פתוחים בפני הסטודנטים לדוקטורט.

 

תנאי קבלה לתואר שני בבית הספר להנדסת חשמל

 • הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם באתר ההרשמה של המרכז למרשם.
 • המועמדים  יציינו בטופסי ההרשמה את המסלולים המועדפים עליהם.
 • דרישות הרישום והקבלה ללימודי התואר השני יהיו עפ"י אלו הנהוגים בפקולטה להנדסה. ללימודי התואר השני רשאים להירשם מועמדים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:
 1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.Sc.)  בהנדסה או במדעים מדויקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. הממוצע המשוקלל של הציונים בלימודי התואר הראשון הוא "טוב" (80) לפחות. הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון ובבסיס הידע של המועמד.
 3. על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

 

קבלה  ללימודי תואר שני

 • ככלל, הקבלה היא ללימודים בנתיב פרויקט (ללא תזה), (תלמידים ב"זמן מלא" מתקבלים ללימודים בנתיב מחקרי). תלמיד שימצא מנחה לתזה יעביר למזכירות בקשה לאישור המנחה  ויועבר לנתיב מחקרי (ראה תקנון פקולטי סעיף 5.3)
 • תלמיד  המבקש להתקבל ישירות לשלב "מן המניין" וללמוד ב"זמן מלא" חייב  למצוא מנחה לתזה מידית.

 

קורסי השלמה:

בוגרי מסלולים אחרים מהנדסת חשמל, או בוגרי הנדסת חשמל הנמצאים מתחת לסף הקבלה לתואר שני, יתקבלו לתכנית השלמות על פי חתכי קבלה לתוכנית ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

……

קבוצה 1: בוגרי הנדסת חשמל (מלבד הנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב)  עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

קורסי ההשלמה הנדרשים בדרך כלל הם:

 • אותות אקראיים ורעש
 • תמסורת גלים ומערכות מפולגות
 • מבני נתונים ואלגוריתמים

ציון הסף בכל קורס השלמה – 80

 

קבוצה 2:  בוגרי אוניברסיטה בהנדסה שאינה הנדסת חשמל, ובוגרי אוניברסיטה במדעים מדויקים

קורסי חובה:

 • אותות ומערכות
 • אותות אקראיים ורעש

שני קורסים מתוך הרשימה הבאה:

 • התקנים אלקטרוניים
 • שדות אלקטרומגנטיים
 • מבוא לתורת הבקרה
 • מבני נתונים ואלגוריתמים
 • המרת אנרגיה
 • מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
 • תמסורת גלים ומערכות מפולגות
 • מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
 • אופטיקה קלאסית
 • מערכות תקשורת

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

הקורס עם הציון הנמוך תורם מחצית ממשקלו (המשקלים כפי שמופיעים בתכנית הלימודים לתואר ראשון).

 

קבוצה 3: בוגרי תכנית "תלפיות" העומדים בתנאי הקבלה - 2 קורסי השלמה

 • אותות אקראיים ורעש (קורס חובה)
 • קורס אחד מבין הקורסים המוצעים בקבוצה 2 (לבוגרי הנדסה ומדעים)

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

במקרים גבוליים של אי עמידה בקריטריון הקבלה ייתכן ותאושר קבלה עם דרישה לעד 4 קורסי השלמה.

 

 • בהמלצת ועדת הקבלה לתואר שני של בית הספר ובאישור הוועדה היחידתית לתואר שני של הפקולטה, ניתן להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצטיינים.
 • קורסים שנקבעו כתוכנית השלמה כאמור לא יזכו בנ.ז. לתואר שני.
 • כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.
 • לא עמד המועמד בתנאי לסיום לימודי ההשלמה בהצלחה בתוך שנתיים מיום שהוטלה עליו תכנית ההשלמות, או שנכשל כישלון סופי בקורס השלמה אחד לפחות, יופסקו לימודיו בפקולטה.
 • מועמד שיסיים בהצלחה את לימודי ההשלמה שנקבעו לו יוכל להגיש בקשה למזכירות להתקבל ללימודים בפקולטה. קבלתם של מועמדים שסיימו בהצלחה את לימודי ההשלמה יהיה לשלב ה"צבירה" או "מן המניין".
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>