תכנית לימודים לתואר דו-חוגי במדעים להיי-טק

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעים להיי-טק עתידה להכשיר דרג של עובדים, מקבלי החלטות ומנהלים בסביבות עבודה מתקדמות שיוכלו להתחיל לעבוד מיד עם תום לימודיהם.

התכנית תתאפיין במעורבות הדוקה של התעשייה בגיבוש התוכנית וביישומה, וכן יושם בה דגש על לימודי תשתית מתמטיים ועל התנסות בתעשייה, שתכלול פרויקט בהיקף רחב.

הלימודים יתמקדו בנושאים מרכזיים מעולם ההיי-טק: מחשבים-תוכנה, מדע הנתונים ומערכות מידע.

ניתן ללמוד את התכנית במתכונת של תכנית דו-חוגית או חוג לאחר תואר. 

 

 תכנית הלימודים 

התכנית כוללת לימודי חובה, בחירה ופרויקט גמר בתעשייה.

מערכת השעות בנויה באופן שיאפשר לסטודנטים במסגרת חוג לאחר תואר לסיים את הלימודים ב-3 סמסטרים (ניתן, כמובן, גם לפרוש את הלימודים על פני טווח זמן רחב יותר על מנת להפחית את העומס. המלצות לפריסה בעמודים הבאים). 

קורסי חובה:

סמסטר א': 5 קורסי חובה - 21 ש"ס

סמסטר ב': 5 קורסי חובה - 22 ש"ס

סמסטר ג' : 2 קורסי חובה - 8 ש"ס

 

קורסי מסלול:

2 קורסי מסלול לפחות - 5 ש"ס

פרויקט גמר חובה - 5 ש"ס

 

 פרויקט בתעשייה 

מטרתו של פרויקט הגמר הינה לחשוף את הסטודנט/ית לעבודה במסגרות פרקטיות תוך הקפדה על נוהלי עבודה וסטנדרטים של איכות, ולתרגל תכנון, פיתוח והצגה של פרויקט בתחומי ההיי-טק.

 

 זכאות לתואר 

לקבלת התואר נדרשות סה"כ 61 ש"ס וסיום לימודים בחוג נוסף

לתכנית יתווספו לימודי "כלים שלובים" בהתאם לעקרונות הנהוגים בקמפוס.

בוגרי תואר ראשון ילמדו במתכונת של "חוג לאחר תואר".

 

בוגרי התוכנית יקבלו B.Sc במדעים להיי-טק.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

 

תכנית הלימודים
 
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 

להלן תכנית הלימודים במתכונת של שלושה סמסטרים

 
סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

14

7

21

21

 

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה; תכנות-C

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1; שיטות מתמטיות 2; מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

 

סה"כ

15

7

22

22

 

 

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

2 קורסי בחירה

5-6

0-2

5-8

5-8

 

 

סה"כ

16-17

2-4

18-21

18-21

 

 

 

קורסי בחירה

יש ללמוד 2 קורסי מסלול לפחות. ניתן לקחת את שני הקורסים מאותו מסלול או לקחת קורס אחד מכל מסלול.

 

מסלול מחשבים

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4462

מבוא לתקשורת מחשבים[1]

3

1

4

4

מבוא לתכנות מערכות

0560.4463

שיטות בעיבוד תמונה וראיה ממוחשבת

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1;

שיטות מתמטיות 2;

מבוא להסתברות

0560.4464

אבטחת מערכות מידע

3

-

3

3

תכנות-פייתון; תכנות-C; ניתוח נתונים

 
 

[1] לא יינתן בתש"ף

 

מסלול מערכות מידע

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4160

מבוא למערכות חיפוש, למידה והמלצה

3

 

3

3

תכנות-פייתון; שיטות מתמטיות 2; ניתוח נתונים

0560.4163

ממשקי משתמש[1

3

 

3

3

מערכות מידע ובסיסי נתונים; תכן ובדיקת מערכות מידע; ניתוח נתונים

0560.4172

מחסני נתונים[1

2

 

2

2

ניתוח נתונים

0560.4173

תכן ובדיקת מערכות מידע[1

3

1

4

4

מערכות מידע ובסיסי נתונים

 
 

[1] לא יינתן בתש"ף

 

תכנית לימודים מומלצת למסלול הדו-חוגי - אפשרות א'

 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

7

4

11

11

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה;

תכנות-C

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

 

סה"כ

9

5

14

14

 

 
 
 
סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)

3

1

4

4

 

 

סה"כ

7

3

10

10

 

 
 
 
סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1; שיטות מתמטיות 2; מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

 

סה"כ

6

2

8

8

 

 
 
 
סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

קורס בחירה

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

8-9

2-3

10-12

10-12

 

 
 
 
סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

7-8

0-1

7-9

7-9

 

 
 
 
 
תכנית לימודים מומלצת למסלול הדו-חוגי - אפשרות ב'
 
 
סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

 

סה"כ

9

5

14

14

 

 
 
סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1

 

סה"כ

8

4

12

12

 

 
 
סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

 

סה"כ

5

2

7

7

 

 
סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1; שיטות מתמטיות 2; מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה;

תכנות-C

 

סה"כ

7

3

10

10

 

 
 
סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

 

קורס בחירה

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

8-9

2-3

10-12

10-12

 

 
 
סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

7-8

0-1

7-9

7-9

 

 
 

תכנית לימודים מומלצת למסלול חוג לאחר תואר בארבעה סמסטרים

 
סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1820

תכנות - פייתון

2

2

4

4

 

0560.2801

מבוא להסתברות

3

1

4

4

 

0560.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

3

3

 

0560.2802

שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)

4

2

6

6

 

 

סה"כ

11

6

17

17

 

 
 
סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1821

תכנות 2 – שפת C

2

2

4

4

תכנות-פייתון

0560.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

4

4

תכנות-פייתון

0560.1823

ניתוח נתונים

3

1

4

4

מבוא להסתברות; שיטות מתמטיות 1

 

סה"כ

8

4

12

12

 

 
 
סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.4402

מבוא למערכות הפעלה

3

1

4

4

תכנות-C; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.4403

מערכות מידע ובסיסי נתונים

3

1

4

4

תכנות-פייתון; מבני נתונים ואלגוריתמים

0560.2803

שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית) [1]

3

1

4

4

 

 

קורס בחירה[2]

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

8-9

2-3

10-12

10-12

 

 
 

[1] ניתן להקדים לסמסטר 1

[2] ניתן לדחות לסמסטר 4

 
סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0560.1824

מבוא ללמידה מכונה

3

1

4

4

שיטות מתמטיות 1; שיטות מתמטיות 2; מבוא להסתברות; תכנות-פייתון; ניתוח נתונים

0560.1822

מבוא לחומרה

4

2

6

6

תכנות-פייתון; מבוא למתמטיקה בדידה; תכנות-C

0560.4000

פרויקט בתעשייה

5

 

5

5

30 ש"ס לפחות

 

קורס בחירה

2-3

0-1

2-4

2-4

 

 

סה"כ

9-10

3-4

12-14

12-14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>