לימודי תואר שני - תוכניות לימודים מומלצות

שכבות הקורסים

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון, משקל כל קורס 3 נ"ז.

                      לא ניתן לקחת את הקורס "מבנה המחשב" ומעבדות משכבת 4000.

שכבת  5000 - קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים.

שכבת  6000 - קורסי ליבה הנדסיים.

שכבת  7000 - קורסי התמחות.

 

חובת שמיעת קורסים1

 

נתיב מחקרי: 

חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 2 קורסים משכבת 6000. ניתן לקחת עד 3 קורסים משכבת 4000, וקורס רביעי באישור המנחה ועדת תואר שני בית ספרית.

 

נתיב פרויקט גמר:

חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 4 קורסים משכבת 6000. ניתן לקחת עד 4 קורסים משכבת 4000.

בשני נתיבי הלימוד – שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.


1 חובות שמיעת קורסים בנתיב מחקרי ובנתיב פרויקט גמר מפורטים בתקנון הלימודים של ביה"ס להנדסת חשמל

 

תקשורת – נתיב מחקרי (1)

מסלול התקשורת מקיף את מגוון השיטות המשמשות להעברת מידע באמצעים אלקטרונים, ואת עקרונות הניתוח של ביצועיהן  ומתמקד בבניית מודלים מתמטיים לאותות ולתווך המשמשים להעברת מידע, דוגמת אנטרופיה של נתונים ואותות, קיבול ערוץ, והסתברות שגיאת גילוי של אותות ספרתיים ושל קודים לתיקון שגיאות. כלי הניתוח הם בעיקרם סטטיסטיים וקומבינטוריים, אך גם מבוססים על עקרונות עיבוד אות קלאסיים.

היישומים של תחום התקשורת הם רבים ומגוונים, החל בשידור נתונים על קווי נחושת; דחיסת קבצים, קול ותמונות; אפנון, קידוד וגילוי במערכות מרובות משתמשים ובמערכות אלחוט; וכלה ברשתות מידע. הבסיס המתמטי של הסטודנט מושתת על תהליכים אקראיים, אנליזה פונקציונאלית ומתמטיקה בדידה.

במסגרת קורסי הליבה, תורת האינפורמציה נותנת הבנה רחבה, בעוד שעקרונות אפנון, קידוד וגילוי מקנה כלים ברי יישום. קורסי ההתמחות מאפשרים העמקה, או לחילופין הכרת מערכות מתחומים סמוכים: מחשבים, קרינה ואופטיקה.

קורסי 4000

ניתן ומומלץ להעשיר את תכנית הלימודים בקורסי 4000 העוסקים בהיבטי תקשורת מתוך מסלולים סמוכים: עיבוד אותות, מחשבים, אלקטרומגנטיות וקרינה ואופטיקה. למשל מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי, מבוא לתקשורת מחשבים, תקשורת אופטית, אנטנות וקרינה, והתפשטות ופיזור גלים.

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4162 העברה ספרתית של אותות

0512.4163 מבוא לקודים לתיקון שגיאות

0512.4164 מעגלי תקשורת

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

 

קורסי 15000

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה 

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי 26000

0510.6101 תורת האינפורמציה 

0510.6102 עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת ספרתית

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

0510.6402 עקרונות רשתות תקשורת     

 

קורסי 37000

ניתן ומומלץ להעשיר את תכנית הלימודים בקורסי 7000 העוסקים בהיבטי תקשורת מתוך מסלולים סמוכים: עיבוד אותות, מחשבים, אלקטרומגנטיות וקרינה ואופטיקה.

0510.7101 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

0510.7103 פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7105 מערכות תקשורת אלחוטיות

0510.7107 גישה אינפורמציונית לתקשורת ערוצים גאוסיים ליניאריים

0510.7108 שיטות איטרטיביות בקידוד

0510.7112 קודים ומחרוזות

0510.7114 תכן מגברי RFIC

0510.7115 תכן מעגלי תקשורת ב-RFIC

0510.7117 מבוא לדור החמישי של תקשורת ניידת (g5)

0510.7127 מטריצות אקראיות בתקשורת ועיבוד אותות

0510.7130 אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7255 למידה עמוקה

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7330 בקרה תחת אילוצי תקשורת

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

0510.7427 נושאים מתקדמים בניתוב

0510.7440 נושאים בלמידה מקוונת

 


1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה - לפחות אחד מתוך תורת האינפורמציה ועקרונות קידוד וגילוי בתקשורת, ולפחות אחד נוסף

3 התמחות

 

עיבוד אותות – נתיב מחקרי (2)

קורסי 4000

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4162 העברה ספרתית של אותות

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

0512.4262 עיבוד תמונות

0512.4264 מבוא ללמידת מכונה

 

קורסי 15000

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה 

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי 26000

0510.6101 תורת האינפורמציה 

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

0510.6301 בקרה אופטימלית

 

קורסי 37000

0510.7002  אופטימיזציה

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7127 מטריצות אקראיות בתקשורת ועיבוד אותות

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7201 עיבוד אותות מרחבי

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7204 עקרונות מכ"ם - מורחב

0510.7206 עיבוד ספרתי של אותות דיבור

0510.7207 עיבוד אותות במערכות חושים

0510.7230 שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות

0510.7250 ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 למידה עמוקה

0510.7260 עיבוד אותות עבור מדע הנתונים

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7320 יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות

0510.7330 בקרה תחת אילוצי תקשורת

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

 

קורסים מביה"ס למתמטיקה - המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים4

0365.4001 שיטות עמידות ויציבות

0365.4010 סטטיסטיקה א-פרמטרית מתקדמת

0365.4133 תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים – יש לבחור את הקורס "תהליכים אקראיים" וקורס אחד נוסף

2 ליבה - יש לבחור את "תורת השערוך" ולפחות אחד נוסף

3 התמחות – יש לבחור מהרשימה, 4-6 קורסים

4 נדרש אישור המנחה ואישור המרצה/ביה"ס למתמטיקה.

  ניתן לבחור 1-2 קורסים במקום קורסי 7000

 

בקרה (3)

קורסי 4000

0512.4300 מבוא לבקרה ספרתית

0512.4360 מבוא לבקרה ליניארית מודרנית

0512.4362 מערכות משוב שימושיות

 

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי 26000

0510.6202 תורת השערוך

0510.6301 בקרה אופטימלית

 

קורסי 70003

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7301 בקרה רובסטית

0510.7303 נושאים מתקדמים בבקרה

0510.7306 מערכות בקרה עם מיתוגים

0510.7307 טכניקת בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק

0510.7333 סמי חבורות רציפות של אוטפרטרים

0510.7310 בקרה סטוכסטית

0510.7312 נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינמיות

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7320 יציבות מערכות לינאריות ונושאים בעיבוד אותות

0510.7325 כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

0510.7330 בקרה תחת אילוצי תקשורת
 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות

 

מחשבים (4)

קורסי 4000

0512.4264 מבוא ללמידת מכונה

0512.4402 מבוא לתכנות מערכות

0512.4409 אלגוריתמים ברשתות

0512.4461 ארכיטקטורה ומבנה המחשב

0512.4462 מבוא לתקשורת מחשבים

 

קורסי 15000 

0510.5003 מתמטיקה בדידה

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסי 26000

0510.6251 ראיה ממוחשבת

0510.6401 תכנון וניתוח אלגוריתמים

0510.6402 עקרונות רשתות תקשורת

 

קורסי 70003

0510.7002  אופטימיזציה

0510.7101 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות

0510.7140 הסתברות במימד גבוה ושימושים

0510.7202 רשתות עצביות מלאכותיות

0510.7250 ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7260 עיבוד אותות עבור מדע הנתונים

0510.7401 קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

0510.7403 נושאים מתקדמים בתקשורת מחשבים

0510.7404 תורת הלמידה החישובית

0510.7405 ארכיטקטורה של מחשבים

0510.7406 נושאים בתקשורת רבת מעבדים

0510.7409 נושאים באבטחת מידע

0510.7410 נושאים באלגוריתמים

0510.7413 ארכיטקטורות לרשתות על שבב

0510.7421 אנליזה של גרפים גדולים

0510.7425 מבוא לאלגוריתמי רשת

0510.7425 מבוא לאלגוריתמי רשת

0510.7427 נושאים מתקדמים בניתוב

0510.7430 רשתות תקשורת על גבי שבב

0510.7450 נושאים מתקדמים בלמידה

 

קורסים מביה"ס למתמטיקה - המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים4


1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות - כל קורס 2 נ"ז. יש לבחור מהרשימה 4-6 קורסים

4 נדרש אישור המנחה ואישור המרצה / ביה"ס למתמטיקה.

  ניתן לבחור 1-2 קורסים במקום קורסי 7000

 

אנרגיה (5)

קורסי 4000

0512.4502 הנע אלקטרוני של מנועים

0512.4503 ממירים ממותגים בתדר גבוה

0512.4504 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים

0512.4505 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק

 

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002 אנליזה פונקציונאלית

 

קורסי 26000

0510.6301 בקרה אופטימלית

0510.6501 עיבוד הספק

 

קורסי 70003

0510.7507 מתקני מתח נמוך

0510.7508 מתקני מתח גבוה

0510.7510 אנרגיות מתחדשות 1: אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח

0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש

 

קורסים מתקדמים ממכון גורדון - 2 נ"ז


1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות

 

אלקטרואופטיקה (6)

קורסי 4000

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית

0512.4660 מבוא לאופטיקה קלאסית

0512.4690 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה1

 

קורסי 25000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי 36000

0510.6602 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא ליניארית

0510.6610 התקנים פוטוניים – עקרונות ויישומים

 

קורסי 70004

0510.7218 ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

0510.7315 מערכות מושהות בזמן

0510.7602 מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

0510.7603 לייזרים של מוליכים למחצה

0510.7604 אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים

0510.7608 אופטיקה של מהודי לייזר ואלומות קוהרנטיות

0510.7609 חיישנים מסיבים אופטיים

0510.7610 סוליטונים אופטיים

0510.7614 שיטות מדידה אופטיות

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

0510.7619 פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים

0510.7622 אופטיקה אולטרה מהירה

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7625 אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות

0510.7630 נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

0510.7635 אינפרא אדום תהליכים פיזיקליים והתקנים שימושיים

0510.7640 מבוא מעשי לאופטו-מכניקה קלאסית

0510.7645 תופעות ויישומים המשלבים אור וגלים אקוסטיים

0510.7702 חומרים לא ליניאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

0510.7715 עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה

0510.7815 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

0510.7816 אופטיקה של ננו חומרים

 

קורס הרחבת ידע5

אחד מהקורסים הבאים:

קורסי 4000

0512.4161 תקשורת ספרתית

0512.4261 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

 

קורסי 60006

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית
 

1 רישום למעבדה בהמלצת מנחה ובאישור יו"ר הוועדה הבית ספרית לתואר שני/שלישי

2 חובה לבחור לפחות שני קורסים

3 ליבה - 6 נקודות

4 התמחות – 7 נקודות

  יש לבחור 3 או 4 קורסים מהרשימה

5 3 נקודות

6 ליבה

 

התקנים וחומרים (7)

תחום "ההתקנים והחומרים" בבית הספר להנדסת חשמל כולל מגוון קורסים ותחומי מחקר הקשורים להתקנים אלקטרוניים, חומרים ותהליכים וננוטכנולוגיה.

תלמיד יכול להתמחות "לעומק" באחד או יותר מהתחומים, או להתמחות "לרוחב" על פני מספר תחומים, כולל העשרה מתחומי האלקטרואופטיקה או ממגוון הקורסים הניתנים בביה"ס.

כעזר לתלמיד, אנו מציגים כאן את סיווג הקורסים בשלשת התחומים הנ"ל, וכן קורסים אחרים הנראים לנו רלוונטים מתחומים אחרים מביה"ס.

 

קורסי 4000

0512.4660 אופטיקה קלאסית

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4700 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה

0512.4702 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות

0512.4703 מבוא לתכנון מעגלי ב- VLSI

0512.4704 התקני מצב מוצק

 

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי 26000

0510.6602 אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא ליניארית

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

קורסי 70003

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7702 חומרים לא ליניאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

0510.7709 אפיון חומרים אלקטרוניים

0510.7725 מודלים חישוביים במצב מוצק ומערכות סופיות

 

קורסי 47000

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית השמש

0510.7706 תכן מתקדם של מעגלים אנלוגיים

 

קורסי 70005

0510.7703 התקנים נאנומטריים - תכונות ויישומים

0510.7704 הנעה ננומטרית עקרונות, חומרים והתקנים

0510.7705 אפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים

 

קורסי הרחבת ידע  בתחומים משיקים

קורסים מתחום האופטיקה:

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית – קורס  ב"רמה מקבילה"

0510.7721 מבוא לתכנון מצלמות דיגיטליות מבוססות גלאי CMOS
 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה – בהתקנים וחומרים

3 התמחות - בנושאי חומרים ותהליכים

4 התמחות - בנושאי התקנים

5 התמחות - בנושאי ננוטכנולוגיה

 

אלקטרומגנטיות (8)

תחום "אלקטרומגנטיות" כולל שלושה תחומים עיקריים: א. אנטנות ומיקרו-גלים; ב. התפשטות ופיזור גלים; ג. מקורות הספק למיקרוגל.

התלמיד יכול להתמחות "לעומק" באחד או יותר מהתחומים, או "לרוחב" על פני מספר תחומים, כולל כוונים מערכתיים בתקשורת ו/או אופטיקה.

כעזר לתלמיד, אנו מציגים כאן את סיווג הקורסים לתחומים השונים. בחירת הקורסים מתוך הרשימה תלוייה בתחום ההתמחות של הסטודנט.

 

קורסי 4000

0512.4800 הנדסת מיקרוגלים

0512.4802 התקני מיקרוגל פסיביים

0512.4861 אנטנות וקרינה

0512.4862 התפשטות ופיזור גלים

 

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית

 

קורסי 26000

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית

0510.6802 קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים

 

קורסי 70003

0510.7804 שיטות נומריות אינטגרליות באלקטרומגנטיות

0510.7805 שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

 

קורסי 47000

0510.7623 תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

0510.7630 נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

0510.7803 עקרונות פיזיקליים במערכות תקשורת אלחוטיות

0510.7806 מערכי אנטנות סוקרים

0510.7807 נושאים מתקדמים בתורת האנטנות

0510.7820 חומרים מלאכותיים – שיטות אנליטיות בתווך מורכב

 

קורסי 57000

0510.7808 מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

0510.7811 אינטרקציה של מיקרוגלים וחומרים

 

קורסי 70006

0510.7815 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

0510.7816 אופטיקה של ננו חומרים

 

קורסים הרחבת ידע בתחומים משיקים

קורסי 50001

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

0510.5005 תהליכים אקראיים

 

קורסים מתחום האופטיקה

קורסי 4000

0512.4602 מבוא לתקשורת אופטית  (קורס ברמה מקבילה)

0512.4660 אופטיקה קלאסית (קורס ברמה מקבילה)

0510.7616 מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

 

קורסי 7000

0510.7625 אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות

 

קורסים מתחום עיבוד האותות

קורסי 6000

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי

0510.6202 תורת השערוך

 

קורסי 7000

0510.7201 עיבוד אותות מרחבי

 

קורסים מתחום מערכות תקשורת

קורסי 7000

0510.7204 עקרונות מכ"ם – מורחב

 

קורס מתחום הבקרה

0510.7333 סמי חבורות רציפות של אוטפרטרים

 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות - בשיטות נומריות לפתרון בעיות קרינה ופיזור

4 התמחות - בנושאי אנטנות ומיקרוגלים

5 התמחות - בנושאי מקורות בהספק גבוה

6 התמחות - בנושאי ננו-אלקטרומגנטיות

1 חובה

 

 

פלסמה (90)

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית, או

0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית

 

קורסי 26000

0510.6501 עיבוד הספק

0510.6701 פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

0510.6801 אלקטרודינמיקה קלאסית

 

קורסי 70003

0510.7002 אופטימיזציה

 

קורסי 47000

0510.7905 תהליכים אלקטרופיזקלים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים

 

קורסים מומלצים בתחומים משיקים

קורסי 7000

0510.7709 אפיון חומרים אלקטרוניים

0510.7805 שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

0510.7808 מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

0510.7811 אינטראקציות של מיקרוגלים וחומרים

 

קורסי הרחבת ידע בתחומים משיקים

קורסי 4000

0512.4503 ממירים ממותגים בתדר גבוה

0512.4601 מבוא ללייזרים

0512.4704 התקני מצב מוצק

 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות

4 התמחות - בנושאים קשורים לעיבור חומרים בעזרת פלסמה

 

עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת (95)

קורסי 4000 

0512.4262 עיבוד תמונות

0512.4263 עיבוד וניתוח וידאו

0512.4603 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

 

קורסי 15000 

0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

0510.5002  אנליזה פונקציונלית

0510.5003 מתמטיקה בדידה    

0510.5005 תהליכים אקראיים   

 

קורסי 26000

0510.6201 עיבוד ספרתי של אותות חד ורב ממדיים

0510.6205 למידת מכונה סטטיסטית

0510.6251 ראיה ממוחשבת      

                       

קורסי 70003

0510.7002 אופטימיזציה

0510.7104 דחיסת נתונים ואותות                      

0510.7207 עיבוד אותות במערכות חושים                                   

0510.7211 עיבוד תמונות מתקדם

0510.7212 נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת4

0510.7213 מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות 

0510.7218 ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

0510.7250 ייצוגים דלילים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

0510.7255 סמינר בלמידה עמוקה

0510.7260 עיבוד אותות עבור מדע הנתונים

0510.7415 עיבוד וניתוח של צורות גיאומטריות

0510.7602 מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

 

קורסים  ממחלקות ומפקולטות אחרות5

הנדסה ביו רפואית

0553.5547 ניתוח תמונות בספריות דיגיטליות ובמאגרים רפואיים (התמחות)

0555.4570 מבוא הנדסי לדימות על ידי תהודה מגנטית (קורס "רמה מקבילה")

 

מתמטיקה שימושית

0366.4660 שיטות מתמטיות מתקדמות לעיבוד וניתוח תמונות 2 (התמחות)

 

מדעי המחשב

0368.3014 גרפיקה ממוחשבת (קורס "רמה מקבילה")

0368.3063 למידה חישובית: מודלים גרפיים הסתברותיים (קורס "רמה מקבילה")

0368.4211 גיאומטריה חישובית (התמחות)

 

1 חובה לבחור לפחות שני קורסים

2 ליבה

3 התמחות

4 הקורס "נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת"  עשוי להינתן מדי שנה ע"י מרצה אחר. במקרה כזה סטודנט יוכל  

  להשתתף בו פעמיים, ולקבל על כך זיכוי בנקודות.

5 רישום לקורסים אלה טעון אישור המנחה ואישור המחלקה האחרת. בבית הספר להנדסת חשמל, הקורסים

  ייחשבו בחלקם לקורסים ב"רמה מקבילה" (4000) ובחלקם לקורסי התמחות (7000). 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>