תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ב 11:00-08:00 104 תוכנה פרופ' שמר ליב
0542.4320.01 שיעור א 15:00-14:00 120 וולפסון פרופ' שמר ליב
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 12:00-10:00 130 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.2600.02 שו"ת א 16:00-13:00 130 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ג 21:00-17:00 103 כיתות הנדסה ד"ר מיטלמן גור
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ג 14:00-12:00 238 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 שו"ת ד 15:00-13:00 238 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0542.4391.03 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור א 16:00-14:00 238 וולפסון ד"ר מרום גיל
גב' מוראני עדי
0542.4391.04 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה א 19:00-16:00 008 תוכנה ד"ר מרום גיל
גב' מוראני עדי
0542.4391.05 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה א 14:00-11:00 008 תוכנה ד"ר מרום גיל
גב' מוראני עדי
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת א 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ג 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4621.01 מבוא לרובוטיקה שו"ת ה 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה ד"ר סינטוב אבישי
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ד 15:00-12:00 001 דן-דוד ד"ר שפט גבריאל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל א 11:00-10:00 104 תוכנה מר ויטלסון רן
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 16:00-15:00 134 וולפסון מר ויטלסון רן
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ג 20:00-17:00 134 וולפסון ד"ר שפט גבריאל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 438 וולפסון מר ויטלסון רן
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ב 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 13:00-12:00 103 תוכנה מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
הנדסה מכנית (0542)
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 13:00-12:00 104 תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת ג 14:00-13:00 104 תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 12:00-10:00 134 וולפסון מר סופר רותם
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 12:00-11:00 108 וולפסון מר סופר רותם
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 12:00-10:00 438 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.1820.03 שיעור ג 11:00-10:00 238 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 12:00-11:00 238 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 11:00-10:00 238 וולפסון מר הלוי עומר
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 14:00-12:00 238 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.04 שיעור ד 10:00-08:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 12:00-11:00 106 תוכנה מר יבנין יובל
0542.2500.06 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 11:00-10:00 134 וולפסון מר יבנין יובל
0542.3620.05 מעבר חום שיעור ב 11:00-08:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ה 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל ד 15:00-14:00 108 וולפסון מר נזיחובסקי יעקב
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 12:00-10:00 120 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 118 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 11:00-08:00 238 וולפסון מר פאליי ויטלי
0542.3780.03 תהליכי עיבוד (1) שיעור א 20:30-17:30 134 וולפסון מר פאליי ויטלי
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.02 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-08:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.03 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 12:00-10:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.04 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 15:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.05 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 17:00-15:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.06 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ה 14:00-12:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט ג 15:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רייך יורם
0542.4020.01 פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת ג 17:00-15:00 118 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4123.01 שו"ת א 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 14:00-12:00 118 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4221.01 שו"ת ה 16:00-14:00 118 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.02 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ד 14:00-12:00 108 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.02 שו"ת א 12:00-10:00 108 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.02 שו"ת ד 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר בולשק גריגורי
0542.4224.02 שו"ת ג 16:00-14:00 104 תוכנה מר בולשק גריגורי
0542.4424.01 תכן ראשוני של כלי טייס שיעור ג 18:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר עטר משה
0542.4424.02 תכן ראשוני של כלי טייס תרגיל ג 19:00-18:00 001 כיתות הנדסה מר עטר משה
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 104 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.01 שיעור ד 18:00-16:00 008 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 104 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.02 תרגיל ד 19:00-18:00 008 תוכנה מר הררי צח
0542.4520.01 תיכון מבנים שו"ת ה 17:00-13:00 101 תוכנה ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת א 10:00-08:00 118 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4523.01 שו"ת ג 10:00-08:00 118 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת ב 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת ב 20:00-19:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
מר מונט שי
0542.4622.01 שו"ת ב 16:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון מר מונט שי
0542.4722.01 מבוא למערכות זעירות שו"ת ד 11:00-09:00 206 כיתות הנדסה ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4722.01 שו"ת ה 12:00-10:00 120 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4722.02 מבוא למערכות זעירות מעבדה א 14:00-13:00 366 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.4722.03 מבוא למערכות זעירות מעבדה א 13:00-12:00 366 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
מדע והנדסה של חומרים וכימיה
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 16:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גולן עוז
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 17:00-16:00 130 וולפסון גב דהן מורן
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר נודלמן רומן
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 18:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר שור סטניסלב
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 106 תוכנה מר נודלמן רומן
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ג 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה גב דהן מורן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 266 וולפסון פרופ' כהן עמית
פרופ' אליעז נעם
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 13:00-10:30 266 וולפסון פרופ' כהן עמית
פרופ' אליעז נעם
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 266 וולפסון פרופ' כהן עמית
פרופ' אליעז נעם
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 17:30-15:00 266 וולפסון פרופ' כהן עמית
פרופ' אליעז נעם
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>