תכנית לימודים לתואר חד-חוגי במדע והנדסה של חומרים - תש"ף

עודכן: 18.11.2019

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדע והנדסה של חומרים מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות שמבקשים השכלה והכשרה לתפקידי מהנדס החומרים. התוכנית תקנה בסיס ידע מדעי-הנדסי מוצק להבנה של הקשר בין שיטות ההכנה, המבנה, התכונות והיישומים של החומרים, ותכשיר את  הבוגרים להשתלבות מוצלחת כמהנדסים במחקר ופיתוח הן באקדמיה והן בתעשייה.

……

בוגרות ובוגרי מדע והנדסה של חומרים רוכשים ידע רב-תחומי  מכיוון שהמקצוע משלב מדעים מדויקים (כימיה, פיזיקה) עם הנדסה (בעיקר – מכנית וחשמל), ולעתים – ביולוגיה.

 

תכנית הלימודים 

השנתיים הראשונות של התואר מתמקדות בקורסי מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ובקורסי בסיס בהנדסה. בשנים השלישית והרביעית הדגש הוא על קורסים במדע והנדסה של חומרים. בשנת הלימודים הרביעית והאחרונה, הסטודנטים גם יבצעו פרויקט גמר במעבדות מחקר אוניברסיטאיות ו/או בתעשייה.

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ובחירה, כולל מעבדות, במגוון נושאים כגון הקשר בין מבנה לתכונות של חומרים, קינטיקה ותרמודינמיקה של תהליכים בחומרים, מעברי פאזות, תכונות פיזיקליות של חומרים, תכונות מכאניות של חומרים, שיטות אפיון חומרים, מתכות וחומרים אל-מתכתיים, חומרים מרוכבים, חומרים חכמים, מידול ותכן חומרים באמצעות מחשב, תהליכי ייצור, הגנת חומרים מפני הסביבה וחקר כשל, חומרים והתקנים אלקטרוניים, חומרים לאגירת ולהמרת אנרגיה, ביו-חומרים, מערכות מיקרו-אלקטרו-מכאניות, ועוד.

פרויקט הגמר בשנה האחרונה ללימודים מתבצע בהנחיית חברי סגל מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים במעבדות המחקר שלהם ו/או בשיתוף עם מנחה חיצוני מהתעשייה. מטרת הפרויקט היא להעמיק את הידע בנושאים אשר הסטודנטים בחרו, ללמוד שיטות מחקר מתקדמות, ולפתח חשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית.

 

זכאות לתואר 

לקבלת התואר נדרשות סה"כ 178-179 ש"ס:

152 ש"ס (134 נ"ז) קורסי חובה

22-23 ש"ס קורסי בחירה

4 ש"ס קורסי בחירה מתכנית "כלים שלובים"

בוגרי התכנית יקבלו תואר: 

בוגר אוניברסיטה (.B.Sc) בתכנית במדע והנדסה של חומרים 

תכנית הלימודים
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1646

חדו"א 1ב

4

2

-

6

5

 

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה1

2

1

-

3

3

 

0509.1826

פיזיקה 1

4

2

-

6

5

 

0581.1112

אופקים בהנדסת חומרים

1

-

-

1

0.5

 

0581.1117

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים -כימיה

4

2

-

6

5

 

 

סה"כ

15

7

-

22

18.5

 

 

1 מחליף את "כימיה כללית 1" ו-"כימיה כללית 2" בתואר הכפול

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

-

6

5

פיזיקה 1

0509.1834

מעבדה בפיזיקה א1

-

-

2

2

2

 

0581.1118

מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה

4

2

-

6

5

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה

0581.1121

מעבדה בכימיה1

 

 

4

4

4

כימיה בסיסית להנדסה

 

סה"כ

8

4

6

18

16

 

 

1 מחליף את "מעבדה בכימיה 1" בתואר הכפול - יינתן בפקולטה למדעי החיים (אחראי אקדמי: פרופ' אלכסנדר קוטלייר).

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2192

כתיבה טכנית באנגלית

2

-

-

2

2

 

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה1

3

1

-

4

3.5

 

0581.2111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

0581.2130

שיטות מתמטיות

3

1

-

4

3.5

מבוא מתמטי 1+2

0581.2132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

1

במקביל: מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.2191

מבוא לגלים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"

-

-

-

2

2

 

 

סה"כ

14

3

1

21

19

 

 

1 במקום קורס 0509.2801

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3

 

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; פיזיקה 1

0581.3123

דיפוזיה במוצקים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3181

התנהגות מכאנית של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים

0581.2121

תרמודינמיקה וקינטיקה של חומרים1

4

1

-

5

4.5

שיטות מתמטיות, מבוא למדע והנדסת  חומרים

 

 

קורס בחירה מ-"כלים שלובים"2

-

-

-

2

2

 

 

סה"כ

15

6

-

23

20

 

 

1 מחליף את קורסי "תרמודינמיקה" ו"קינטיקה" בתואר הכפול.

2 קורס בחירה מ"כלים שלובים" הוקדם לסמסטר 4 בעקבות דילול ש"ס חובה בסמסטר זה.

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3111

מטלורגיה פיזיקלית

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3112

חומרים פולימריים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3113

חומרים קרמיים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3121

פיזיקה של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לגלים 

0581.3131

מעבדה בחומרים הנדסיים

-

-

1

1

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3191

תכן ניסויים

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; דיפוזיה במוצקים

0581.4371

חומרים במערכות אנרגיה 1

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

21

3

1

25

24

 

 

1 קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3122

מבוא למדע חישובי בחומרים

3

2

-

5

4

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

0581.3133

אפיון חומרים

3

1

-

4

3.5

 

0581.4115

בחירת חומרים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4132

מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית1

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

 

סה"כ

12

4

-

16

14

 

 

1 קורס זה מחליף את הקורס "מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית" (0351.3104)

 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3132

מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים1

-

-

3

3

2

מבוא למדע והנדסת חומרים;  פיזיקה של חומרים; שיטות באפיון

0581.4112

חומרים מרוכבים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4113

תהליכי עיבוד וייצור חומרים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; מטלורגיה פיזיקלית

0581.4117

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים (א)

-

-

6

6

6

 

0581.4311

הנדסת קורוזיה

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1, 2; מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

9

-

9

18

17

 

 

1 מותנה במספר מקומות פנויים במעבדה. לחלופין, ניתן להירשם לקורס בחירה.

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.4114

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; מטלורגיה פיזיקלית; תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

0581.4118

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים (ב)*

-

-

6

6

6

 

 

סה"כ

3

-

6

9

9

 

 

 

קורסי בחירה 

יש לבחור 26-27 ש"ס מהרשימה. בנוסף, על הסטודנט לבחור 4 ש"ס מתכנית "כלים שלובים"

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

7/9

0512.1205

מבוא למעגלים מערכות ואותות

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות , פיסיקה 2

6/8

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

-

6

5

מבוא לגלים

6/8

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו- וננו-אלקטרוניקה1

3

1

-

4

4.5

התקנים אלקטרוניים

7/9

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות1

4

-

-

4

4

מבוא לגלים

8

0542.4091

מעבדה במכניקת מוצקים

-

-

2

2

1.5

מכניקת המוצקים; מבוא למדע והנדסת חומרים

7/8/9

0555.1101

ביולוגיה של התא

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית

7

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות3

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא , כימיה להנדסה

5/7

0555.4740

מכניקה של תאים ורקמות

3

1

-

4

3.5

, מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם, מכנית המוצקים, מכניקת הזורמים

6/8

0571.4809

יזמות היי-טק

2

-

-

2

2

 

7/9

0581.4111

חומרים מרוכבים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

6/8

0581.4231

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים1

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא למדע והנדסת חומרים; מבוא לגלים ולמוליכים למחצה

7/9

0581.4232

תכונות פיסיקליות של גבישים1

3

-

-

3

3

כל קורסי החובה הבסיסיים במתמטיקה ובפיסיקה

7/9

0581.4321

חומרים מגנטיים1

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; פיזיקה של חומרים

7/9

0581.5131

קריסטלוגרפיה בקרני 2X

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

7/9

0581.5211

חומרים אופטיים2

3

-

-

3

3

 

6/8

0581.5212

מבנה ותפקוד חומרים  מרוכבים2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסה של חומרים; חומרים מרוכבים

7/9

0581.5222

תופעות בפני שטח חד גבישיים2

3

-

-

3

3

 

7/9

0581.5233

מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים  אנליטית לאפיון חומרים2

3

-

-

3

3

מיקרוסקופית  אלקטרונים בחדירה במדע חומרים או שווה ערך  לפי אישור מרצה

 

8

0581.5234

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית לאפיון חומרים2

 

 

1

1

1

מיקרוסקופית אלק' חודרים טי.אי.אם אנליטית לאפיון חומרים

8

0581.5312

חומרים חכמים2

3

-

-

3

3

פיזיקה של חומרים; פיזיקה 2

לא יינתן בתש"ף

0581.5313

חומרים לטמפרטורות

גבוהות2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; התנהגות מכאנית של חומרים

לא יינתן בתש"ף

0581.5361

ביו-חומרים2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; חומרים פולימריים; חומרים קרמיים; חומרים מרוכבים; הנדסת קורוזיה

לא יינתן בתש"ף

0581.5332

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים ((SEM2,

2

-

-

2

2

 

6/8

0509.4010

ננו לווינים

3

-

-

3

3

הרישום לקורס מותנה בממוצע 85 ומעלה, אחרת נדרש אישור ראש המגמה

7/9

 

1 קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

2 קורס תואר שני הפתוח לסטודנטים מתואר ראשון המותנה בדרישות קדם ואישור המרצה.

3 הקורס יינתן באנגלית.

 

 

 


1 קורס זה מחליף את הקורס "מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית" (0351.3104)

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>