תכנית לימודים משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה - תש"ף

עודכן: 11.12.2019

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדע והנדסה של חומרים ובכימיה משותפת למחלקה למדע והנדסה של חומרים ולבית-הספר לכימיה, לתלמידים שהחלו לימודיהם בתכנית בשנת הלימודים תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז בלבד.

החל משנת הלימודים תשע"ז נפתחה תכנית לתואר כפול במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.  תלמידים שלומדים בתכנית המשולבת יוכלו לעבור לתכנית התואר הכפול בהתאם לתנאים שמפורסמים בפקולטה להנדסה.

……

ראש המגמה מטעם הפקולטה להנדסה - פרופ' עמית כהן

מרכז התכנית מטעם ביה"ס לכימיה - פרופ' עודד הוד

……

התכנית מיועדת להכשיר מהנדסים וחוקרים בעלי יסודות חזקים הן במדע בסיסי והן בטכנולוגיה, עם יישומיות וראיה מערכתית רחבה, הנדרשת בעולם הטכנולוגי המודרני. התכנית תקנה לסטודנטים בסיס ידע במדעים מדויקים בכלל ובכימיה בפרט, בשילוב הבנה מוצקה של הקשר בין שיטות ההכנה, המבנה (מרמת המוצר המאקרוסקופי ועד הרמה האטומית), התכונות (מכאניות, חשמליות, אופטיות, מגנטיות, ביולוגיות, וכו') והיישומים של חומרים. התכנית מביאה לידי ביטוי את המגמה בעולם לרב-תחומיות ותקנה לבוגרי התכנית באוניברסיטת תל-אביב יתרון יחסי הן במו"פ והן בתעשייה. בוגרי התכנית יהיו בעלי ידע רב-תחומי, המשלב מדעים מדויקים (כימיה, פיזיקה ומתמטיקה) עם הנדסה (בעיקר – חשמל, מכאנית, ביו-רפואית וכימית), וגם ביולוגיה. כמו כן, שילוב זה יפתח בפניהם אפשרויות נוספות ללימודי המשך באקדמיה.

……

התכנית תקנה יסודות מוצקים להמשך מחקר, הן בתארים מתקדמים באקדמיה והן במחקר ופיתוח בתעשייה. בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללימודי תארים מתקדמים הן בהנדסה והן בבית-הספר לכימיה.

 

תוכנית הלימודים 

השנתיים הראשונות של התואר מתמקדות בקורסי כימיה, מתמטיקה ופיזיקה ובקורסי בסיס בהנדסה.

בשנים השלישית והרביעית הדגש הוא על קורסים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה. על-מנת לאפשר לבוגרים להשתלב בהצלחה גם במו"פ בתחומי הכימיה, הן באקדמיה והן בתעשייה, התכנית כוללת את כל קורסי החובה (מתחום הכימיה) בתכנית הלימודים הרגילה בביה"ס לכימיה.

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ובחירה, כולל מעבדות, במגוון נושאים כגון הקשר בין מבנה לתכונות של חומרים, קוונטים וקשר כימי, קינטיקה ותרמודינמיקה של מערכות כימיות, מעברי פאזות, פני שטח ומשטחי ביניים, כימיה אורגנית, תכונות פיזיקליות וכימיות של חומרים, תכונות מכאניות של חומרים, ספקטרוסקופיה ושיטות אפיון, מתכות וחומרים אל-מתכתיים, חומרים מרוכבים, חומרים חכמים, מידול ותכן חומרים באמצעות מחשב, שיטות אפיון, תהליכי ייצור, הגנת חומרים מפני הסביבה וחקר כשל, חומרים והתקנים אלקטרוניים, חומרים לאגירת ולהמרת אנרגיה, ביו-חומרים, מערכות מיקרו-אלקטרו-מכאניות, וכיו"ב. הואיל ומעבדות הוראה הן כלי חשוב בהכשרת מדענים ומהנדסים מצוינים גם יחד, נבנתה תכנית לימודים הכוללת מגוון רחב של מעבדות מתקדמות, המצוידות במכשור חדיש.

 

פרויקט גמר 

הסמסטר התשיעי מוקדש לביצוע פרויקט גמר בהנחיית חברי סגל מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים ו/או מביה"ס לכימיה. 

אפשרי, ואפילו מומלץ, שיתוף פעולה עם התעשייה (כולל ביצוע הפרויקט בה, בהנחיה משותפת עם נציג מטעמה).

סטודנטים מצטיינים יוכלו לבצע את פרויקט הגמר החל מחופשת הקיץ שלאחר שנת הלימודים השלישית ו/או לפרוש אותו על סמסטרים 7 ו‑8, כך שיתאפשר להם להשלים את התואר בארבע שנים (8 סמסטרים).

מטרת הפרויקט להעמיק את הידע בנושא המעניין את הסטודנט, לחשוף אותו לשיטות מחקר מתקדמות ו/או לתעשייה רלבנטית, ולתת לו כלים לחשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית. לאור חשיבות פרויקט הגמר בהכשרה המעשית של הסטודנטים, הוקצו לו 12 ש"ס, יותר מהמקובל בתכניות דומות אחרות.

 

ידע וכלים הנרכשים בתואר 

יסודות מוצקים בכימיה, פיזיקה ומתמטיקה ויישומם בפתרון בעיות הנדסיות.

יכולת תכנון, ביצוע וניתוח תוצאות ניסויים.

הבנת שיקולים שונים בבחירת חומרים ותהליכים בתעשיות שונות (כלכליים, מחזור והשפעה על הסביבה, יכולת ייצור בטכנולוגיות שונות, זמינות חומרי גלם, שיקולים אסטרטגיים, אורך חיים ומנגנוני כשל, וכו').

הבנת הקשר בין שיטות ההכנה של חומרים לבין מבנה החומר הנגזר מהן, תכונות החומר, ויישומיו.

הכוונה לעבודה בצוות.

יכולת זיהוי בעיות הנדסיות ופתרונן.

יכולת להציג היטב נושאים מדעיים והנדסיים, הן בכתב והן בעל-פה.

חשיבה מקורית, יצירתית ויזמות.

מוכנות לשאת בתפקידי מנהיגות מקצועית בתחום החומרים.

 

זכאות לתואר *

כדי לזכות בתואר בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) בתכנית במדע והנדסה של חומרים ותואר בוגר אוניברסיטה בכימיה, על הסטודנט למלא את הדרישות הבאות:

לעמוד בכל הדרישות האקדמיות – אוניברסיטאיות ופקולטיות – שנקבעו כתנאי לקבלת התואר בוגר, על-פי תכנית הלימודים של התכנית ומכסת שעות של 230 ש"ס (נגזרת מהנחיות המועצה להשכלה גבוהה להכרה בתואר כפול), מתוכן 206-209 ש"ס קורסי חובה ו-17-20 ש"ס קורסי בחירה (כולל 4 ש"ס קורסי בחירה מתכנית "כלים שלובים").

כל הציונים בקורסים הנדרשים חייבים להיות בציון "עובר" לפחות.

הממוצע המשוקלל של כל המקצועות הנלמדים חייב להיות 70 לפחות.

לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

 

תכנית הלימודים
 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

-

7

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

-

5

4

 

0509.1646

חדו"א 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1826

פיזיקה 1

4

2

-

6

5

 

0581.1112

אופקים בהנדסת חומרים

1

-

-

1

0.5

 

0581.1117

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים -כימיה 

4

2

-

6

5

 

 

סה"כ

21

10

-

31

26.5

 

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

-

-

7

7

7

כימיה כללית 1+2; קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

-

3

3

כימיה כללית 1

0351.1825

קינטיקה

2

1

-

3

3

כימיה כללית 1+2; חדו"א 1 ב'

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

-

6

5

פיזיקה 1

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

0581.1118

מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה 

4

2

-

6

5

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה 

 

סה"כ

12

6

9

27

25

 

 

 

סמסטר 3 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

-

6

6

קורסי שנה א' פרט למעבדות; מבוא לכימיה אורגנית

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

-

5

5

כימיה כללית 1; מבוא לכימיה אורגנית

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה 

0581.2111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה כללית 1+2

0581.2130

שיטות מתמטיות

3

1

-

4

3.5

מבוא מתמטי 1+2 לתכנית חומרים-כימיה 

0581.2132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

1

במקביל: מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.2191

מבוא לגלים 

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2

 

סה"כ

20

7

1

28

26

 

 

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

-

7

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית); תרמודינמיקה; מבוא לגלים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

-

-

4

4

4

קורסי שנה א' ׁ(פרט למבוא לכימיה אורגנית); תרמודינמיקה; מבוא לגלים

0351.2212

אופקים בכימיה1

(תלמידים שלמדו את הקורס 'אופקים בכימיה' שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה)

2

-

-

2

1

תלמידי שנה ג' באישור ועדת הוראה

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

-

5

5

כימיה אורגנית 1

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3

 

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; פיזיקה 1

 

16

6

4

26

21.5

16

 

 
 

1 הקורס יינתן באנגלית.

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3111

מטלורגיה פיזיקלית

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3112

חומרים פולימריים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3113

חומרים קרמיים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3121

פיזיקה של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לגלים 

0581.3131

מעבדה בחומרים הנדסיים

-

-

1

1

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3133

אפיון חומרים

3

-

-

3

3

 

0581.3191

תכן ניסויים

2

-

-

2

2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0581.4371

חומרים במערכות אנרגיה1

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

20

2

1

23

22.5

 

 
 

1 קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

-

-

8

8

8

כימיה אורגנית 1; מעבדה בכימיה 1; כימיה אורגנית 2

0351.2809

ביוכימיה לכימאים

3

2

-

5

4

כימיה אורגנית 1+2

0509.2192

כתיבה טכנית באנגלית

2

-

-

2

2

 

0512.1205

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; פיזיקה 2

0581.3123

דיפוזיה במוצקים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3181

התנהגות מכאנית של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים

0581.4132

מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית

3

1

-

4

4

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

 

סה"כ

17

6

8

31

28.5

 

 
 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"1

-

-

-

-

-

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

-

3

3

קוונטים וקשר כימי

0581.3132

מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים2

-

-

3

3

2

מבוא למדע והנדסת חומרים;  פיזיקה של חומרים; שיטות באפיון

0581.4112

חומרים מרוכבים3

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4113

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים, מטלורגיה פיזיקלית

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; דיפוזיה במוצקים

0581.4311

הנדסת קורוזיה

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1, 2; מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

14

2

3

16-19

15.5-17.5

 

 

1 http://www.core.tau.ac.il  מומלץ לקחת קורס בכלים שלובים במסטר זה אך ניתן גם לקחתו בסמסטרים אחרים.

2 כל סטודנט חייב להירשם לאחת משתי האפשרויות הבאות: א. "מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים" שבסמסטר 7 יחד עם קורס נוסף בהיקף 3 ש"ס מרשימת קורסי הבחירה. ב. קורס "מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית" שבסמסטר 8.

3 קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"1

-

-

-

-

-

 

0581.3122

מבוא למדע חישובי בחומרים

3

2

-

5

4

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית2

-

-

6

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1; קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי; אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0581.4114

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; מטלורגיה פיזיקלית; תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

0581.4115

בחירת חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

סה"כ

9

3

6

12-18

10.5-16.5

 

 

1 http://www.core.tau.ac.il  מומלץ לקחת קורס בכלים שלובים במסטר זה אך ניתן גם לקחתו בסמסטרים אחרים.

2 כל סטודנט חייב להירשם לאחת משתי האפשרויות הבאות: א. "מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים" שבסמסטר 7 יחד עם קורס נוסף בהיקף 3 ש"ס מרשימת קורסי הבחירה. ב. קורס "מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית" שבסמסטר 8.

 

סמסטר 9

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.4116

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים1

-

-

12

12

12

 

 

סה"כ

-

-

12

12

12

 

 

1 סטודנטים מצטיינים בתכנית מדע והנדסה של חומרים וכימיה יוכלו לבצע את פרויקט הגמר החל

   מחופשת הקיץ שלאחר שנת הלימודים השלישית ו/או לפרוש אותו על סמסטרים 7 ו- 8, כך שיתאפשר

   להם להשלים את התואר הכפול בארבע שנים (8 סמסטרים).

 

קורסי בחירה 

 

קורסים מהפקולטה להנדסה 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

7/9

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

-

6

5

מבוא לגלים

6/8

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו- וננו-אלקטרוניקה1

3

1

-

4

4.5

התקנים אלקטרוניים

7/9

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות 1

4

-

-

4

4

מבוא לגלים

8

0542.4091

מעבדה במכניקת מוצקים

-

-

2

2

1.5

מכניקת המוצקים; מבוא למדע והנדסת חומרים

7/8/9

0555.1101

ביולוגיה של התא

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית

7

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות2

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא , כימיה להנדסה

5/7

0555.4740

מכניקה של תאים ורקמות

3

1

-

4

3.5

, מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם, מכנית המוצקים, מכניקת הזורמים

6/8

0571.4809

יזמות היי-טק

2

-

-

2

2

 

7/9

0581.4111

חומרים מרוכבים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

6/8

0581.4231

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים1

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא למדע והנדסת חומרים; מבוא לגלים ולמוליכים למחצה

7/9

0581.4232

תכונות פיסיקליות של גבישים1

3

-

-

3

3

כל קורסי החובה הבסיסיים במתמטיקה ובפיסיקה

7/9

0581.4321

חומרים מגנטיים1

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; פיזיקה של חומרים

7/9

0581.5131

קריסטלוגרפיה בקרני 2X

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

7/9

0581.5211

חומרים אופטיים3

3

-

-

3

3

 

6/8

0581.5212

מבנה ותפקוד חומרים  מרוכבים3

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסה של חומרים; חומרים מרוכבים

7/9

0581.5222

תופעות בפני שטח חד גבישיים3

3

-

-

3

3

 

7/9

0581.5233

מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים  אנליטית לאפיון חומרים3

3

-

-

3

3

מיקרוסקופית  אלקטרונים בחדירה במדע חומרים או שווה ערך  לפי אישור מרצה

 

8

0581.5234

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית לאפיון חומרים3

 

 

1

1

1

מיקרוסקופית אלק' חודרים טי.אי.אם אנליטית לאפיון חומרים

8

0581.5312

חומרים חכמים1

3

-

-

3

3

פיזיקה של חומרים; פיזיקה 2

לא יינתן בתש"ף

0581.5313

חומרים לטמפרטורות

גבוהות1

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; התנהגות מכאנית של חומרים

לא יינתן בתש"ף

0581.5361

ביו-חומרים3

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; חומרים פולימריים; חומרים קרמיים; חומרים מרוכבים; הנדסת קורוזיה

לא יינתן בתש"ף

0581.5332

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים ((SEM 3

2

-

-

2

2

 

6/8

0509.4010

ננו לווינים

3

-

-

3

3

הרישום לקורס מותנה בממוצע 85 ומעלה, אחרת נדרש אישור ראש המגמה

7/9

 

1 קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

2 הקורס יינתן באנגלית.

3 קורס תואר שני הפתוח לסטודנטים מתואר ראשון המותנה בדרישות קדם ואישור המרצה.

 

קורסים מבית הספר לכימיה 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

-

-

7

7

7

מעבדה בכימיה 1; כימיה כללית 1,2; קינטיקה. מיועד לתלמידים שטרם השתתפו במעבדה בכימיה אורגנית ובמעבדה בכימיה פיזיקלית.

7

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

-

-

4

4

תכנות

7

0351.3108

סימטריה

3

-

-

3

3

קוונטים וקשר כימי; קורסי מתמטיקה של שנה א'

7

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

-

-

3

3

כימיה אורגנית 1, 2

7

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות[1]

2

-

-

2

2

תרמודינמיקה סטטיסטית - במקביל

7

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית[2],3

2

-

-

2

2

כימיה אורגנית 1, 2; מעבדה בכימיה אורגנית

8

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

-

4

4

קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי

7

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

-

-

3

3

קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי

7

0351.3212

כימיה קוונטית

4

-

-

4

4

קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי

7

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת2

3

-

-

3

3

כימיה אורגנית 1, 2

8

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

-

-

11

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית (שנה ב'); כימיה אורגנית 1, 2; יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

7

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

-

-

2

2

כימיה אורגנית 1,2; קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי

7

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

 

 

6

6

6

בתיאום עם המנחה, מותנה בהדרכת בטיחות

5-8

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

-

-

2

2

קורסי שנה א'

7

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

-

-

4

4

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית; מעבדה בכימיה פיזיקלית (שנה ב')

8

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

-

-

2

2

כימיה אורגנית 1, 2

מומלץ: סימטריה

8

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

3

-

-

3

3

קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי

הקורס לא יילמד בתש"ף

0351.3819

כימיה של סוכרים1

2

-

-

2

2

כימיה אורגנית 2

8

0351.3820

אורביטליים מולקולריים בתגובות אורגניות3,2

2

-

-

2

2

כימיה אורגנית 1, 2; קוונטים וקשר כימי

 

8

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית4

-

-

5

5

5

 

6

 

1 הקורס יינתן באנגלית.

2 קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

3 תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף של 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

4 על בסיס מקום פנוי.

 

פקולטות אחרות

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

סמסטר מומלץ

0455.2549

מבוא לביולוגיה מולקולרית

4

-

-

4

4

 

8

 
 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>