מערכת שעות קורסי שרות סמסטר ב'

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0509.2192.01 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 19:00-17:00 315 נפתלי ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2192.02 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ג 11:00-09:00 008 תוכנה ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2847.04 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ה 13:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.2847.05 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 14:00-13:00 118 וולפסון מר קגן אלון
0509.2847.06 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 15:00-14:00 120 וולפסון מר פליישר אופיר
קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1820.19 תכנות - (פייתון) שיעור ג 14:00-12:00 001 דן-דוד מר ישרים אופיר
0509.1820.20 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 18:00-16:00 118 וולפסון מר לויתן אנטון
0509.1820.21 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 15:00-13:00 106 תוכנה מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.22 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 12:00-10:00 205 כיתות הנדסה מר משה אשר
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.10 שיעור ג 17:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.11 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 14:00-12:00 120 וולפסון גב' קולטון גיל
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 11:00-08:00 120 וולפסון ד"ר פריד סלע
0509.1624.07 שיעור ב 10:00-08:00 103 תוכנה ד"ר פריד סלע
0509.1624.08 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ג 20:00-18:00 120 וולפסון גב' קולטון גיל
0509.1117.10 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 10:00-08:00 130 וולפסון ד"ר כהן רועי
0509.1117.11 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 11:00-09:00 406 וולפסון מר כהן איתמר
0509.1118.10 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' וולנסקי תומר
0509.1118.10 שיעור ד 17:00-15:00 003 דן-דוד פרופ' וולנסקי תומר
0509.1118.11 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 15:00-13:00 103 תוכנה מר קרניאלי אביב
0509.1826.04 פיזיקה 1 שיעור א 14:00-12:00 009 אולם לב ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.04 שיעור ה 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.05 פיזיקה 1 תרגיל ד 14:00-12:00 111 אורנשטיין מר זיליג הס מאיר
0509.1826.06 פיזיקה 1 תרגיל א 17:00-15:00 120 וולפסון מר זיליג הס מאיר
0509.1826.08 פיזיקה 1 שיעור ד 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סויפר הדס
0509.1826.08 שיעור ב 12:00-10:00 009 אולם לב ד"ר סויפר הדס
0509.1826.09 פיזיקה 1 תרגיל ה 15:00-13:00 207 דן-דוד מר גומל רועי
0509.1826.10 פיזיקה 1 תרגיל ה 17:00-15:00 134 וולפסון מר גומל רועי
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ב 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פיסצקי אליעזר
0509.1829.10 שיעור א 16:00-14:00 009 אולם לב פרופ' פיסצקי אליעזר
0509.1829.11 פיזיקה (2) תרגיל ד 17:00-15:00 108 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.12 פיזיקה (2) תרגיל ה 15:00-13:00 134 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור ג 14:00-12:00 009 אולם לב ד"ר גלר מיכאל
0509.1829.13 שיעור ה 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר גלר מיכאל
0509.1829.14 פיזיקה (2) תרגיל ה 19:00-17:00 238 וולפסון מר אריאלי אורי
0509.1829.15 פיזיקה (2) תרגיל ד 11:00-09:00 118 וולפסון מר אריאלי אורי
0509.1829.16 פיזיקה (2) שיעור ב 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.16 שיעור ה 14:00-12:00 009 אולם לב ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.17 פיזיקה (2) תרגיל ב 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר חן בר
0509.1829.18 פיזיקה (2) תרגיל ד 17:00-15:00 238 וולפסון מר חן בר
0509.1829.50 (2) Physics שיעור ג 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה פרופ' ויידמן לב
0509.1829.50 שיעור ד 12:00-10:00 007 (הולצבלט) הולצבלט פרופ' ויידמן לב
0509.1829.51 (2) Physics תרגיל א 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר רוזנמן גרי
0509.1834.07 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.08 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.09 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.10 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.15 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.11 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.12 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.13 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.14 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 12:00-10:00 438 וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.10 שיעור ד 10:00-08:00 438 וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.15 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר יריב אלון
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ב 19:00-17:00 406 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.1646.07 שיעור ג 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר גוטמן בנימין
0509.1646.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית תרגיל ה 20:00-18:00 118 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ד 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1747.04 שיעור ה 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1747.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ב 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' גוברין-סגל תאיה
0509.1747.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ד 15:00-13:00 438 וולפסון מר בן עטר אמיר
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1747.07 שיעור ב 11:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.1747.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ד 15:00-13:00 406 וולפסון גב' יצחק רחל
0509.1747.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 11:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר פליישר אופיר
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ מר וישנבסקי לאוניד
0509.1747.10 שיעור א 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1747.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 14:00-12:00 120 וולפסון מר פליישר אופיר
0509.1747.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ד 15:00-13:00 134 וולפסון מר קגן אלון
0509.1747.50 Calculus 2b for Electrical Engineering שיעור ב 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1747.50 שיעור ה 11:00-09:00 008 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1747.51 Calculus 2b for Electrical Engineering תרגיל ד 15:00-13:00 128 שאפל גב' גרובר אוריה
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ג 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר דוראל ללה
0509.1647.01 שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר דוראל ללה
0509.1647.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ה 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה גב' גרובר אוריה
0509.1647.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל א 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר עובד אלון
0509.1647.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ד 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר יריב אלון
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור א 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1447.01 שיעור ב 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1447.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל א 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר בן עטר אמיר
0509.1447.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ד 14:00-12:00 118 וולפסון מר עובד אלון
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ב 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה דר' מייברג שרה
0509.1547.01 שיעור ד 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה דר' מייברג שרה
0509.1547.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ה 17:00-15:00 238 וולפסון מר שבתאי אוד
0509.1547.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ה 15:00-13:00 108 וולפסון מר שבתאי אוד
0509.1745.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1745.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.1745.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 15:00-14:00 108 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1745.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.1745.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 16:00-15:00 108 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.07 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר רוזן איתן
0509.1745.08 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 13:00-12:00 103 תוכנה מר אמיר גיא
0509.1745.09 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 11:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אמיר גיא
0509.1745.50 Ordinary Differential Equations for Electrical Engineering שיעור א 16:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר ארז רון
0509.1745.51 Ordinary Differential Equations for Electrical Engineering תרגיל ב 12:00-11:00 238 וולפסון מר קנבסקי איליה
0509.1645.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור ה 13:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פישלוב דליה
0509.1645.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 13:00-12:00 438 וולפסון מר שחם מתן
0509.1645.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 15:00-14:00 438 וולפסון מר שחם מתן
0509.1645.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אמיר גיא
0509.1445.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ שיעור ד 12:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1445.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ה 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר אמיר גיא
0509.1445.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ה 14:00-13:00 406 וולפסון מר אמיר גיא
0509.1545.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה שיעור א 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון מר רוזן איתן
0509.1545.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ד 12:00-11:00 108 וולפסון מר לרר שי
0509.1545.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ד 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר לרר שי
0509.2801.08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור א 17:00-14:00 134 וולפסון ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2801.09 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 11:00-10:00 118 וולפסון מר בראז אבי
0509.2804.06 אנליזה נומרית שיעור ב 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר דביר יניב
0509.2804.07 אנליזה נומרית תרגיל ג 12:00-11:00 406 וולפסון מר לוין תומר
0509.2804.08 אנליזה נומרית תרגיל ב 17:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לוין תומר
0509.2804.09 אנליזה נומרית שיעור ג 13:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.10 אנליזה נומרית תרגיל ג 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר חדי עידו
0509.2804.11 אנליזה נומרית תרגיל ד 19:00-18:00 207 כיתות הנדסה מר חדי עידו
0509.2804.12 אנליזה נומרית שיעור ג 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה ד"ר מוחוב אלונה
0509.2804.13 אנליזה נומרית תרגיל ב 12:00-11:00 104 תוכנה מר לוין תומר
0509.2804.14 אנליזה נומרית תרגיל ב 14:00-13:00 104 תוכנה מר לוין תומר
0509.2843.12 אנליזה הרמונית שיעור א 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אידלמן יולי
0509.2843.13 אנליזה הרמונית תרגיל א 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר מוקטרן מועתז
0509.2843.14 אנליזה הרמונית תרגיל ב 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה מר מוזפר קוסאי
0509.2843.15 אנליזה הרמונית שיעור א 10:00-08:00 438 וולפסון גב שלום ליאור
0509.2843.16 אנליזה הרמונית תרגיל א 11:00-10:00 118 וולפסון מר מוזפר קוסאי
0509.2843.17 אנליזה הרמונית תרגיל א 12:00-11:00 118 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2844.13 פונקציות מרוכבות שיעור ב 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר חזן צחי
0509.2844.14 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר בן גיגי רועי
0509.2844.15 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר בן גיגי רועי
0509.2846.04 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' לה בלנק אן
0509.2846.05 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה גב' דיאב נוהא
0509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון גב' לה בלנק אן
0509.2846.07 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון גב' לה בלנק אן
0509.2846.08 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 17:00-16:00 120 וולפסון מר חנן אבי
0509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 13:00-12:00 118 וולפסון גב' דיאב נוהא
0509.2846.10 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.11 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר חנן אבי
0509.2846.12 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר חנן אבי
0509.2846.13 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר טל עזר הלל
0509.2846.14 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון גב' דיאב נוהא
0509.2846.15 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 11:00-10:00 130 וולפסון גב' דיאב נוהא
0555.1140.01 הסתברות שיעור ב 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פרל ניר
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ד 11:00-10:00 104 תוכנה מר בראז אבי
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ד 12:00-11:00 104 תוכנה מר בראז אבי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive