מערכת שעות תואר ראשון הנדסת חשמל סמסטר א' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 0512
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ד 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל א 10:00-08:00 108 וולפסון מר ויטלסון רן
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 15:00-13:00 134 וולפסון מר ויטלסון רן
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ג 12:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.01 שיעור ג 15:00-13:00 001 ברודקום ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 14:00-12:00 406 וולפסון
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל א 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 16:00-14:00 001 ברודקום מר גוולבר רועי
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C שיעור א 11:00-09:00 406 וולפסון ד"ר רביב דן
0512.1820.10 תכנות 2 שפת C תרגיל ב 13:00-11:00 008 תוכנה מר גינזבורג דביר
0512.2506.01 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה שיעור ג 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2506.02 מבוא להתקנים לחשמל פיזיקה תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון פייגבאום מור
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור ד 10:00-08:00 102 ברודקום ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.01 שיעור ד 11:00-10:00 102 ברודקום ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל א 12:00-11:00 238 וולפסון גב' אמזלג אודליה
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר לבני רועי
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל א 13:00-12:00 104 תוכנה מר שיין דרור
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ג 09:00-08:00 120 וולפסון מר שיין דרור
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 11:00-10:00 104 תוכנה מר זילבירג אוהד
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל א 10:00-09:00 118 וולפסון מר מרימה דניאל
0512.2830.01 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 13:00-11:00 001 ברודקום פרופ' באב"ד אלון
0512.2830.01 שיעור ד 15:00-14:00 102 כיתות הנדסה פרופ' באב"ד אלון
0512.2830.02 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 11:00-10:00 238 וולפסון מר בריר גלעד רוברט
0512.2830.03 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אהרון הדר
0512.2830.04 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' אריה עדי
0512.2830.04 שיעור ב 13:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אריה עדי
0512.2830.05 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר בריר גלעד רוברט
0512.2830.06 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 13:00-12:00 108 וולפסון גב' אהרון הדר
0512.2830.50 Quantum and Solid State P שיעור א 11:00-09:00 001 כיתות הנדסה ד"ר אריאל ויקטור
0512.2830.51 Quantum and Solid State P תרגיל ד 12:00-11:00 101 תוכנה ד"ר אריאל ויקטור
0512.2832.01 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור ב 16:00-14:00 003 דן-דוד ד"ר בק יובל
0512.2832.01 שיעור ג 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק יובל
0512.2832.02 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 12:00-10:00 130 וולפסון מר דדוש יוסי
0512.2832.03 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 17:00-15:00 205 דן-דוד מר דדוש יוסי
0512.2832.04 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 12:00-10:00 406 וולפסון מר ינקו רועי
0512.2832.05 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור ב 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.05 שיעור ג 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.06 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 11:00-09:00 120 וולפסון מר גלנט אליאב
0512.2832.07 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ה 15:00-13:00 108 וולפסון מר שטיבר טל
0512.2832.08 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 17:00-15:00 406 וולפסון מר גלנט אליאב
0512.2832.50 Linear Circuits & Systems שיעור ג 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.2832.50 שיעור ה 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.2832.51 Linear Circuits & Systems תרגיל ד 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר הנמן חן
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ב 11:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר חליחל וסים
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 17:00-15:00 104 תוכנה גב' זמיר קסם
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 17:00-15:00 134 וולפסון מר כץ עודד
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 12:00-10:00 003 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 16:00-14:00 001 ווב פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ג 14:00-12:00 003 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.04 שיעור ד 12:00-10:00 003 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 11:00-09:00 102 ברודקום מר חכמוביץ יואב
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר חכמוביץ יואב
0512.3513.50 analog electronic circuits שיעור ב 13:00-11:00 106 תוכנה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.50 שיעור א 13:00-11:00 106 תוכנה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.51 analog electronic circuits תרגיל ה 14:00-12:00 106 תוכנה מר סומיט לונדה סוני
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר רפאלי דן
0512.3514.01 שיעור ב 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר רפאלי דן
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 13:00-12:00 134 וולפסון מר רסקין מרטין
0512.3514.09 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 16:00-15:00 106 תוכנה מר חכמוביץ יואב
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור א 12:00-09:00 001 ווב פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ב 10:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר זילבירג אוהד
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 15:00-14:00 238 וולפסון מר זילבירג אוהד
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור א 16:00-13:00 001 שאפל ד"ר חדד יקיר
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 17:00-16:00 001 ברודקום מר גרנק רותם
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 15:00-14:00 134 וולפסון מר גרנק רותם
0512.3526.50 wave transmission and distributed systems שיעור ב 17:00-14:00 103 תוכנה ד"ר חדד יקיר
0512.3526.51 wave transmission and distributed systems תרגיל ה 15:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר עיני תומר
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 14:00-10:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור א 15:00-13:00 001 נפתלי פרופ' וויס ג'ורג'
ד"ר חינה אנטולי
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ג 16:00-15:00 102 ברודקום מר שם טוב עידן
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 16:00-15:00 134 וולפסון מר שם טוב עידן
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור א 11:00-09:00 005 אולם דאך ד"ר חינה אנטולי
פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 13:00-12:00 108 וולפסון מר שם טוב עידן
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל א 12:00-11:00 108 וולפסון מר שם טוב עידן
0512.3543.50 introduction to control שיעור ג 13:00-11:00 008 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.51 introduction to control תרגיל א 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר לורנצטי פיאטרו
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 15:00-12:00 101 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל א 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר אקש ג'וג
0512.3561.03 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר אקש ג'וג
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ד 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ג 15:00-14:00 זום - מר פרגאי יאיר
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ג 12:00-11:00 זום - מר פרגאי יאיר
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 11:00-08:00 001 ברודקום פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ד 13:00-12:00 זום - מר פרגאי יאיר
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ד 17:00-16:00 זום - מר פרגאי יאיר
0512.3571.50 energy conversion שיעור ה 12:00-09:00 008 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.51 energy conversion תרגיל א 11:00-10:00 106 תוכנה מר פרגאי יאיר
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.03 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.08 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.09 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.09 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.03 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 15:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' תמו יצחק
ד"ר חינה אנטולי
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מה אהרוני זיו
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ב 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' רצון הילה
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 19:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' תמו יצחק
ד"ר חינה אנטולי
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 11:00-09:00 104 תוכנה מר עוזרד נוי
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 15:00-13:00 130 וולפסון גב' אורן לוברמן מור
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 15:00-13:00 001 רוזנברג מר ערו מוחמד
0512.3632.50 random signals & noise שיעור ג 16:00-13:00 008 כיתות הנדסה ד"ר חינה אנטולי
0512.3632.51 random signals & noise תרגיל ה 17:00-15:00 008 כיתות הנדסה מר ג'וגלקר אומקר
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט ב 12:00-11:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.01 פרויקט ה 11:00-10:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 13:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ג 14:00-13:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ד 14:00-13:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ה 12:00-11:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.50 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 13:00-12:00 מר רייך רועי
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ב 12:00-09:00 206 כיתות הנדסה פרופ' ארז אורי
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ב 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה מר לאופר משה
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור א 12:00-09:00 206 כיתות הנדסה פרופ' שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל א 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר ברג תומר
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור א 17:00-14:00 101 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל ב 17:00-16:00 101 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שיעור ב 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה ד"ר עמרני עופר
0512.4164.01 שיעור ה 17:00-16:00 130 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.4164.02 מעגלי תקשורת תרגיל ה 18:00-17:00 130 וולפסון מר קרסנר יעקב
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.50 Introduction to Digital Signal Processing שיעור ג 15:00-13:00 106 תוכנה פרופ' וייס אנטוני
0512.4200.51 Introduction to Digital Signal Processing תרגיל ג 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה מר ליבוביץ כלב
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שיעור א 14:00-12:00 238 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
0512.4261.01 שיעור ה 13:00-12:00 238 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
0512.4261.02 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי תרגיל ה 14:00-13:00 238 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
מר יוסף ארז
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור ה 11:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.05 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 זום - פרופ' קריתי נחום
0512.4264.01 מבוא ללמידת מכונה סטטיסטית שיעור ג 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.01 שיעור ד 09:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.02 מבוא ללמידת מכונה סטטיסטית תרגיל ד 10:00-09:00 זום - מר פרידלנדר תומר
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ה 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה פרופ' רג'א ג'יריס
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה פרופ' רג'א ג'יריס
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4390.06 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור ד 19:00-17:00 זום - ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל א 15:00-13:00 זום - מר נאור איל
0512.4400.03 מבנה המחשב תרגיל ג 19:00-17:00 זום - מר נאור איל
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור א 14:00-11:00 001 צק פוינט פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל א 09:00-08:00 118 וולפסון מר אראל יותם
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 09:00-08:00 406 וולפסון מר אראל יותם
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 10:00-09:00 406 וולפסון מר אראל יותם
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור ב 19:00-16:00 זום - ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ד 16:00-15:00 זום - מר נאור איל
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ג 11:00-08:00 010 תוכנה פרופ' וייס שלמה
מר כהן רוג'ר
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ג 14:00-11:00 010 תוכנה פרופ' וייס שלמה
מר כהן רוג'ר
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 18:00-15:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.05 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 19:00-17:00 134 וולפסון מר מרקוב מרקו
מר גנון אורן
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 18:00-15:00 103 תוכנה ד"ר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 19:00-18:00 103 תוכנה ד"ר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שיעור א 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שיעור ד 11:00-10:00 001 כיתות הנדסה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.02 הנע חשמלי של מנועים תרגיל ד 12:00-11:00 001 כיתות הנדסה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.03 הנע חשמלי של מנועים שיעור ה 15:00-12:00 130 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.04 הנע חשמלי של מנועים תרגיל ה 16:00-15:00 130 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שיעור ה 11:00-08:00 406 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.4504.02 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים תרגיל ה 12:00-11:00 406 וולפסון מר תייר טל
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 106 תוכנה ד"ר קציר לירן
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק (אחת לשבועיים) תרגיל ד 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור א 17:00-14:00 209 דן-דוד פרופ' גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל ג 13:00-12:00 101 תוכנה מר קוזלוב ויטלי
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 11:00-08:00 205 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל א 12:00-11:00 205 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר כהן חן
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור א 11:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ד 15:00-14:00 008 תוכנה מר אקש ג'וג
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ד 14:00-13:00 008 תוכנה מר אקש ג'וג
0512.4703.04 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ד 13:00-12:00 008 תוכנה מר אקש ג'וג
0512.4703.05 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ג 09:00-08:00 008 תוכנה מר שטיבר טל
0512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור ג 13:00-10:00 001 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל ד 17:00-16:00 111 דן-דוד מר סומיט לונדה סוני
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה ד"ר שגב גדעון
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שיעור ד 16:00-14:00 101 תוכנה פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שיעור א 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.02 התקני מיקרוגלים פאסיביים תרגיל א 18:00-17:00 101 תוכנה מר שושני יואב
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שיעור ב 19:00-17:00 101 תוכנה פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שיעור ג 18:00-17:00 008 תוכנה פרופ' בוג אמיר
0512.4861.02 אנטנות וקרינה תרגיל ג 19:00-18:00 101 תוכנה
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ד 14:00-11:00 206 כיתות הנדסה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ה 15:00-14:00 101 תוכנה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>