מערכת שעות תואר ראשון הנדסה מכנית סמסטר א' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור ג 12:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.01 שיעור ג 15:00-13:00 001 ברודקום ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 14:00-12:00 406 וולפסון
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל א 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ה 16:00-14:00 001 ברודקום מר גוולבר רועי
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ג 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 10:00-08:00 002 דן-דוד גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ב 14:00-12:00 001 דן-דוד גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 14:00-13:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
מר הלוי עומר
0542.2200.01 שו"ת ד 15:00-14:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
מר הלוי עומר
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה גב' מרקמן אלה
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 003 דן-דוד גב' מרקמן אלה
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור א 14:00-12:00 130 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.01 שיעור ד 12:00-10:00 127 שאפל פרופ ליברזון אלכס
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל א 15:00-14:00 120 וולפסון גב' וורטהיימר שיר
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 13:00-12:00 134 וולפסון גב' וורטהיימר שיר
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שיעור ב 18:00-15:00 103 כיתות הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.2600.01 שיעור ד 16:00-15:00 238 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.2600.04 תרמודינמיקה (1) תרגיל ד 17:00-16:00 238 וולפסון
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ד 16:00-13:00 003 דן-דוד ד"ר בלקין לאה
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ב 14:00-12:00 108 וולפסון מר אזולאי אושר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ב 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר אזולאי אושר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה ד"ר בלקין לאה
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר בלקין לאה
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר בלקין לאה
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר בלקין לאה
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ד 13:00-10:00 111 דן-דוד פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.3620.02 מעבר חום תרגיל א 14:00-13:00 118 וולפסון מר נזיחובסקי יעקב
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 11:00-09:00 102 ברודקום מר פאליי ויטלי
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.01 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור ב 12:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ פרופ ליברזון אלכס
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט ב 15:00-14:00 102 ברודקום פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.04 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ד 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
גב' קליין אשרת
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
גב' קליין אשרת
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
גב' קליין אשרת
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
גב' קליין אשרת
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 18:00-16:00 134 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4120.01 שו"ת ג 18:00-16:00 102 ברודקום פרופ' אולמן עמוס
0542.4122.01 הסעת מזהמים בסביבה שו"ת ה 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה ד"ר צוקר אינס
גב' בורסקי לינה
0542.4122.01 שו"ת ב 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה ד"ר צוקר אינס
גב' בורסקי לינה
0542.4125.01 מבוא להנדסת סביבה שו"ת ב 18:00-16:00 102 ברודקום פרופ' הדס ממן שטינדל
מר הלפרן ברק
0542.4125.01 שו"ת ב 20:00-18:00 102 ברודקום פרופ' הדס ממן שטינדל
מר הלפרן ברק
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ג 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' קרילוב ויאציסלב
גב' מרטינז ויסברג שני
0542.4223.01 שו"ת ב 12:00-10:00 120 וולפסון פרופ' קרילוב ויאציסלב
גב' מרטינז ויסברג שני
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת א 20:00-18:00 130 וולפסון מר סופר רותם
0542.4224.01 שו"ת ה 12:00-10:00 130 וולפסון מר סופר רותם
0542.4224.01 שו"ת ה 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר סופר רותם
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת א 16:00-14:00 001 ברודקום ד"ר קוזק יורם
מר מונט שי
0542.4352.01 שו"ת ב 14:00-12:00 102 ברודקום ד"ר קוזק יורם
מר מונט שי
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ד 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 20:00-17:00 010 תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 20:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 008 ברגלס פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 009 ברגלס פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 124 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4525.01 מכניקת המסלולים ובקרת הכוון של לוויינים שיעור ג 20:00-18:00 238 וולפסון ד"ר פורטנוי דניאל
0542.4525.01 שיעור א 20:00-18:00 238 וולפסון ד"ר פורטנוי דניאל
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 11:00-08:00 205 כיתות הנדסה ד"ר גולן יואב
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון
0542.4620.03 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון
0542.4620.04 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 14:00-11:00 278 וולפסון
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת ד 12:00-09:00 103 תוכנה ד"ר בלקין לאה
מר דלין עומרי
0542.4622.01 שו"ת ד 09:00-08:00 103 תוכנה ד"ר בלקין לאה
מר דלין עומרי
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון מר מסר אור
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>