מערכת שעות תואר ראשון הנדסת תעשייה סמסטר ב' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0571.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ב 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה ד"ר רבין נטע
0571.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ד 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר אפל יובל
0571.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ד 17:00-16:00 205 כיתות הנדסה מר אפל יובל
0571.1817.01 מבוא להנדסת תעשייה וניהול שיעור ב 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' בוקצין יוסף
0571.1817.02 מבוא להנדסת תעשייה וניהול תרגיל ד 09:30-08:00 130 וולפסון גב' דוד מירב
0571.1817.03 מבוא להנדסת תעשייה וניהול תרגיל ד 14:30-13:00 205 כיתות הנדסה גב' דוד מירב
0571.1818.01 מבני נתונים שיעור ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר קניגשטיין נעם
0571.1818.02 מבני נתונים תרגיל ד 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר לוי יוסי
0571.1818.03 מבני נתונים תרגיל ה 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר לוי יוסי
0571.2102.01 הנדסת שיטות שיעור א 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה פרופ' יואכים מאיר
0571.2102.02 הנדסת שיטות תרגיל ד 15:30-14:00 406 וולפסון מר בן יעקב יואב
גב' קליין פנינה
0571.2102.03 הנדסת שיטות תרגיל ד 17:00-15:30 108 וולפסון גב' קליין פנינה
0571.2122.01 התנהגות ארגונית שיעור א 16:00-13:00 001 ברודקום גב' מילנר ענת
0571.2124.01 ניתוח ועיצוב מערכות מידע שיעור ג 13:00-10:00 001 ברודקום ד"ר טוך ערן
0571.2804.01 סטטיסטיקה שיעור ב 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר אייזנהנדלר אוהד
0571.2804.02 סטטיסטיקה תרגיל ד 13:00-11:00 118 וולפסון מר שמטניק פבל
0571.2804.03 סטטיסטיקה תרגיל ד 11:00-09:00 118 וולפסון מר שמטניק פבל
0571.3122.01 הבטים פיסיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש שיעור ב 19:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה דר' מורג עידו
0571.3124.01 ניתוח מערכות ייצור שיעור ד 11:00-08:00 003 דן-דוד פרופ' חמלניצקי יבגני
0571.3124.02 ניתוח מערכות ייצור תרגיל ד 12:30-11:00 406 וולפסון גב' נריה גל
0571.3124.03 ניתוח מערכות ייצור תרגיל ד 14:00-12:30 406 וולפסון גב' נריה גל
0571.3135.01 ניהול פרוייקטים שיעור ב 17:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר רוטשטיין יובל
0571.3802.01 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים שיעור ב 12:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר כספי מור
0571.3802.02 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים תרגיל ד 11:00-10:00 120 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3802.03 מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועים תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3803.01 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים שיעור ג 17:00-14:00 003 דן-דוד ד"ר לוזון יוסי
0571.3803.02 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים תרגיל ד 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה מר יחזקאל מתן אל
0571.3803.03 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים תרגיל ד 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר יחזקאל מתן אל
0571.4116.01 פרוייקט 2 פרויקט ב 18:00-15:00 103 דן-דוד פרופ' בוקצין יוסף
0504.116 פרוייקט 2 - שעת קבלה פרויקט ב 19:00-18:00 103 דן-דוד פרופ' בוקצין יוסף
0571.4116.01 פרוייקט 2 פרויקט ב 18:00-15:00 102 רוזנברג פרופ' בוקצין יוסף
0504.116 פרוייקט 2 - שעת קבלה פרויקט ב 19:00-18:00 102 רוזנברג פרופ' בוקצין יוסף
0571.4116.01 פרוייקט 2 פרויקט ב 18:00-15:00 218 ברודקום פרופ' בוקצין יוסף
0504.116 פרוייקט 2 - שעת קבלה פרויקט ב 19:00-18:00 218 ברודקום פרופ' בוקצין יוסף
0571.4116.01 פרוייקט 2 פרויקט ב 18:00-15:00 105 פורטר פרופ' בוקצין יוסף
0504.116 פרוייקט 2 - שעת קבלה פרויקט ב 19:00-18:00 105 פורטר פרופ' בוקצין יוסף
0571.4126.02 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור א 11:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר גרובר אביב
0571.4152.04 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 13:00-10:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
מר הלוי גד
0571.4152.05 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 16:00-13:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
מר הלוי גד
0571.4152.06 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 19:00-16:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
מר הלוי גד
0571.4153.01 ניתוח מערכות לוגיסטיות שיעור ב 14:00-11:00 008 כיתות הנדסה פרופ' צור מיכל
0571.4157.01 מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) מעבדה ד 20:00-17:00 424 וולפסון מר יגאל יניב
0571.4157.01 מעבדה ד 20:00-17:00 134 וולפסון מר יגאל יניב
0571.4159.01 מערכות שירות שיעור ב 14:00-11:00 101 תוכנה ד"ר רביב טל
0571.4159.02 מערכות שירות שיעור ה 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר רביב טל
0571.4159.03 מערכות שירות שיעור א 20:00-17:00 207 כיתות הנדסה ד"ר רביב טל
0571.4160.01 אחזור מידע ומערכות המלצה שיעור ד 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה ד"ר שמואלי ארז
0571.4163.01 מבוא ללמידת מכונה שיעור ה 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פיינסקי עמיחי
0571.4163.02 מבוא ללמידת מכונה תרגיל ד 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה גב' אמיר תמר
0571.4163.03 מבוא ללמידת מכונה תרגיל ד 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה גב' אמיר תמר
0571.4166.01 תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב שיעור א 20:00-17:00 102 כיתות הנדסה פרופ' גורן גורדון
0571.4172.01 הנדסת נתוני עתק שיעור א 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה מר מנדל תמיר
0571.4172.02 הנדסת נתוני עתק תרגיל ה 16:00-14:00 424 וולפסון מר דרעי יותם
0571.4172.03 הנדסת נתוני עתק תרגיל ב 19:00-17:00 424 וולפסון מר דרעי יותם
0571.4173.01 תורת המשחקים ויישומיה שיעור ה 12:00-09:00 102 ברודקום פרופ' חנני ערן
0571.4173.02 תורת המשחקים ויישומיה תרגיל א 10:30-09:00 118 וולפסון מר פייר עמית
0571.4173.03 תורת המשחקים ויישומיה תרגיל א 12:00-10:30 118 וולפסון מר פייר עמית
0571.4180.01 אבטחת מערכות מידע שיעור א 17:00-14:00 120 וולפסון מר בייז יצחק
0571.4184.01 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה שיעור ב 20:00-17:00 238 וולפסון ד"ר קולמן אייל
0571.4184.02 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה תרגיל ה 10:00-09:00 101 תוכנה מר פרשטר שגיב
0571.4245.01 רשתות מורכבות שיעור א 17:00-14:00 008 כיתות הנדסה דר אסף אלמוג
ד"ר צוק עומר
0571.4805.01 מבוא לשיווק שיעור ב 11:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גודס יואל
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>