לימודי תואר שני הנדסה מכנית - תשפ"ב

 • אודות תוכנית הלימודים
 • שיעורי חובה
 • קורסי בחירה בית-ספריים
אודות תוכנית הלימודים

 

תנאי קבלה1
 

מועמדות

ללימודי התואר השני בהנדסה מכנית - רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים:

 • בעל תואר "בוגר אוניברסיטה"  (.B.Sc) בהנדסה או במדעים מדויקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.


​סף הקבלה 

עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה.

לפי החלטת האחראי האקדמי על לימודי תואר שני בביה"ס, מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "על-תנאי" לתקופה שלא תעלה על שנה. למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "חיצוני" תיקבע תוכנית לימודים של קורסים מתואר שני עם תנאי מעבר למעמד "מן המניין".


​תוכנית השלמות

בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם לפקולטה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה ללימודי השלמה.

תוכנית ההשלמות תקבע על ידי האחראי אקדמי 2 על תואר שני בביה"ס, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד - תוכנית השלמות מוצעת תכלול לפחות ארבעה מתוך הקורסים המפורטים מטה:

0542.2110  דינמיקה של גוף קשיח

0542.2200  מכניקת מוצקים (1)

0542.2500  מכניקת הזורמים (1)

0542.2600  תרמודינמיקה (1)

0542.3243  מבוא לבקרה

0542.3620  מעבר חום

0542.4221  מבוא לתורת האלסטיות

0542.4420  תורת המכונות

0509.1645  משוואות דיפרנציאליות רגילות

0509.2846  משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

תנאי מעבר

תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 70 לפחות וציון ממוצע 80 בהשלמות ולעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.

 

תוכנית הלימודים

בית-הספר מציע שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסה מכנית" 

( in Mechanical Engineering.(M.Sc


נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות בהתאם לתוכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

השתתפות בסמינרים בהיקף 14 שעות.

כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות, בהתאם לתקנון לתארים  מתקדמים של הפקולטה.


נתיב פרויקט גמר

נתיב זה מיועד לתלמידים אשר סיימו תואר ראשון בהנדסה, וכן תלמידים שסיימו תואר ראשון במדעים מדויקים, פרט למתמטיקה (חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות בהתאם לתוכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

השתתפות בסמינרים בהיקף 8 שעות.

ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

שלבי הלימודים3

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים:

הראשון – "לימודי צבירה"

השני - לימודים "מן המניין".

תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

שלב צבירה

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר.

בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים במעמד "מן המניין".

 

תחומי מחקר

בית-הספר מציע קורסים בששה תחומי מחקר ראשיים:

 • חומרים
 • מכניקת זורמים
 • מכניקת מוצקים
 • מעבר חום ואנרגיה        
 • סביבה (להבדיל מתוכנית הלימודים בהנדסת סביבה)
 • מערכות

אנשי הסגל עומדים לרשות התלמידים בכל הנוגע לבחירת נתיבי לימוד וקורסים מתוך תחומי המחקר המוצעים, כולל קורסים מחוץ לבית-הספר.

 

1.הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים המפורסם על ידי המרכז למרשם

2.בסמכות האחראי האקדמי על התואר השני בביה"ס, להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצוינים.

3.תנאי קבלה, פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה, ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" - ראה תקנון תואר שני החדש.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>