מערכת שעות תואר ראשון הנדסה מכנית סמסטר ב' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ג 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר לנדסברג נפתלי
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 13:00-12:00 238 וולפסון מר גלנט אליאב
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל א 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר כהן דוד
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-15:00 106 תוכנה ד"ר זיו עפר
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר ויטלסון רן
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור א 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ב 13:00-12:00 130 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ב 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ד 12:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 11:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת ב 11:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת א 12:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת ב 12:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' קליין אשרת
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר לסמן איילת
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ה 12:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קורן יוני
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור ג 10:00-08:00 102 ברודקום ד"ר לסמן איילת
0542.1820.03 שיעור ג 11:00-10:00 102 ברודקום ד"ר לסמן איילת
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 12:00-11:00 102 ברודקום מר קורן יוני
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 11:00-10:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 12:00-11:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ד 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.04 שיעור ב 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.05 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ב 17:00-16:00 010 ברגלס גב' עזרא מורן
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שיעור א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ' שוקף יאיר
0542.2600.02 שיעור ב 12:00-10:00 120 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.2600.03 תרמודינמיקה (1) תרגיל א 12:00-11:00 101 כיתות הנדסה מר הילמן אמיר
0542.3620.05 מעבר חום שיעור ה 15:00-12:00 010 ברגלס ד"ר מרום גיל
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ג 10:00-09:00 205 כיתות הנדסה מר נזיחובסקי יעקב
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל ה 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר נזיחובסקי יעקב
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 11:00-08:00 120 וולפסון מר פאליי ויטלי
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.07 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ ליברזון אלכס
מר יוסף דניאל
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור ב 12:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט ב 15:00-14:00 104 תוכנה פרופ' רייך יורם
0542.4020.01 פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת א 17:00-15:00 134 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4123.01 שו"ת ג 16:00-14:00 102 ברודקום ד"ר קושניר רועי
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 12:00-10:00 238 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 238 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 12:00-08:00 205 כיתות הנדסה פרופ' קריבוס אברהם
מר פרלמוטר יוסף
0542.4134.01 תורת השרפה שו"ת ד 15:00-11:00 008 ברגלס ד"ר קוזק יורם
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 008 כיתות הנדסה ד"ר ברנע יעקב
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת א 14:00-12:00 104 תוכנה ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 שו"ת ה 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה ד"ר ברינסקי איגור
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 14:00-12:00 103 תוכנה פרופ' יוסיבאש זהר
מר יורישצ'ב אלכסנדר
0542.4221.01 שו"ת ד 11:00-09:00 103 תוכנה פרופ' יוסיבאש זהר
מר יורישצ'ב אלכסנדר
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ד 19:00-16:00 106 תוכנה ד"ר בר-כהני טלי
מר מקלר תירוש
0542.4320.01 שיעור ד 20:00-19:00 106 תוכנה ד"ר בר-כהני טלי
מר מקלר תירוש
0542.4391.03 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור א 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה ד"ר מרום גיל
0542.4391.04 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה א 19:00-16:00 008 תוכנה ד"ר מרום גיל
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת א 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ג 12:00-10:00 104 תוכנה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ב 18:00-16:00 130 וולפסון מר הררי צח
0542.4425.01 שיעור ב 18:00-16:00 008 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ב 19:00-18:00 130 וולפסון מר הררי צח
0542.4425.02 תרגיל ב 19:00-18:00 001 כיתות הנדסה מר הררי צח
0542.4452.01 תכנון בעזרת מחשב שיעור ג 18:00-16:00 008 תוכנה מר נח רמי
0542.4452.02 תכנון בעזרת מחשב מעבדה ה 10:00-08:00 008 תוכנה מר נח רמי
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ג 20:00-16:00 134 וולפסון מר סאליח אדהם
0542.4520.01 תיכון מבנים שו"ת ה 18:00-14:00 120 וולפסון ד"ר לייבוביץ אדי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת ג 19:00-17:00 120 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4523.01 שו"ת ג 10:00-08:00 130 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.4621.01 מבוא לרובוטיקה שו"ת ה 15:00-12:00 102 ברודקום ד"ר סינטוב אבישי
0542.4624.01 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ד 15:00-12:00 364 וולפסון ד"ר סינטוב אבישי
0542.4624.02 מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות מעבדה ד 18:00-15:00 364 וולפסון ד"ר סינטוב אבישי
הנדסת חומרים
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור ג 12:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גולן עוז
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל א 16:00-15:00 108 וולפסון גב דהן מורן
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל א 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב דהן מורן
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור ה 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר מסר אור
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ב 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר נודלמן רומן
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-13:00 130 וולפסון מר נודלמן רומן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 266 וולפסון גב' כהן ג'רסי דנה
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 13:00-10:30 266 וולפסון גב' כהן ג'רסי דנה
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 266 וולפסון גב' כהן ג'רסי דנה
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 18:00-15:30 266 וולפסון גב' כהן ג'רסי דנה
0581.1132.05 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 20:30-18:00 266 וולפסון גב' כהן ג'רסי דנה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>