מערכת שעות תואר ראשון הנדסת חשמל סמסטר ב' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 11:00-08:00 102 ברודקום ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ב 14:00-13:00 130 וולפסון מר גלנט אליאב
מר אהרונוב אברהם אבינו
0512.1202.10 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל א 17:00-16:00 108 וולפסון מר גלנט אליאב
מר אהרונוב אברהם אבינו
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.13 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור א 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 15:00-14:00 130 וולפסון מר גרנק רותם
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 16:00-15:00 130 וולפסון מר הנמן חן
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 11:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.03 שיעור ג 13:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר נתן אמיר
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-11:00 238 וולפסון גב' אמזלג אודליה
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 11:00-10:00 238 וולפסון גב' אמזלג אודליה
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שגב גדעון
0512.2508.06 שיעור ב 15:00-14:00 001 שאפל ד"ר שגב גדעון
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 15:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' אמזלג אודליה
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ד 15:00-14:00 104 תוכנה גב' אמזלג אודליה
0512.2508.50 Electronic Devices שיעור ד 11:00-09:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בן יעקב תמי
0512.2508.50 שיעור ד 12:00-11:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בן יעקב תמי
0512.2508.51 Electronic Devices תרגיל א 12:00-11:00 001 כיתות הנדסה מר שטרן מושיק
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ה 13:00-11:00 406 וולפסון ד"ר אפשטיין איתי
0512.2509.01 שיעור ג 15:00-14:00 406 וולפסון ד"ר אפשטיין איתי
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון פייגבאום מור
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.01 שיעור ד 13:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ד 14:00-13:00 104 תוכנה מר נפתלי מאור
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 14:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר שיין דרור
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ג 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.04 שיעור ד 12:00-11:00 102 ברודקום פרופ' גולדרייך רון דנה
ד"ר סולומון שי
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ד 13:00-12:00 104 תוכנה מר נפתלי מאור
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ד 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר שיין דרור
0512.2510.50 Data Structures and Algor שיעור א 14:00-12:00 001 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.50 שיעור א 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.51 Data Structures and Algor תרגיל ב 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה מר שיין דרור
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גינזבורג פבל
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 10:00-09:00 238 וולפסון מר זילבירג אוהד
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 16:00-15:00 130 וולפסון מר זילבירג אוהד
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 13:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מזור ירדן
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ד 15:00-14:00 134 וולפסון מר מרימה דניאל
0512.2525.09 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 18:00-17:00 104 תוכנה מר מרימה דניאל
0512.2525.50 Electromagnetic Fields שיעור ב 14:00-11:00 001 כיתות הנדסה ד"ר חדד יקיר
0512.2525.51 Electromagnetic Fields תרגיל ה 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה מר זילבירג אוהד
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 120 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ד 18:00-17:00 108 וולפסון מר חיזי אייל
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ד 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' כרמון טל
0512.2830.08 שיעור ה 11:00-10:00 001 ברודקום פרופ' כרמון טל
0512.2830.09 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ב 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אהרון הדר
0512.2830.10 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ג 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אהרון הדר
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 14:00-12:00 001 צק פוינט פרופ אייל אבישי
0512.2832.09 שיעור ג 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ אייל אבישי
0512.2832.10 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ג 19:00-17:00 118 וולפסון מר דדוש יוסי
0512.2832.11 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ד 19:00-17:00 406 וולפסון מר דדוש יוסי
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ה 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן דורי תמיר
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר כץ עודד
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 10:00-08:00 134 וולפסון גב' זרצקי רוני
0512.2835.04 אותות ומערכות שיעור ב 19:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן דורי תמיר
0512.2835.05 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 17:00-15:00 104 תוכנה מר שמש אורי
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר כץ עודד
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 10:00-08:00 104 תוכנה גב' זמיר קסם
0512.2835.50 Signals and Systems שיעור ד 20:00-17:00 001 כיתות הנדסה מר עשבי יניב
0512.2835.51 Signals and Systems תרגיל ה 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר ג'וגלקר אומקר
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' אלקינד ז'ניה
0512.3513.08 שיעור ג 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה גב' אלקינד ז'ניה
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל א 11:00-09:00 008 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 19:00-17:00 001 ברודקום מר קרסנר יעקב
0512.3513.11 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ב 10:00-08:00 118 וולפסון מר רון שי
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 11:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל א 09:00-08:00 238 וולפסון מר רסקין מרטין
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 12:00-11:00 104 תוכנה מר שטיבר טל
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אריאל ויקטור
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ה 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר שטיבר טל
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 108 וולפסון מר רסקין מרטין
0512.3514.50 Digital Electronic Circuits שיעור ג 11:00-08:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בן כהן אסיה
0512.3514.51 Digital Electronic Circuits תרגיל ב 13:00-12:00 106 תוכנה מר רייך רועי
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 18:00-15:00 102 כיתות הנדסה ד"ר חדד יקיר
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר זילבירג אוהד
0512.3526.09 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר גרנק רותם
0512.3542.04 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.50 control lab מעבדה ב 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ה 13:00-11:00 003 דן-דוד פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ד 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר שם טוב עידן
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 14:00-13:00 134 וולפסון מר שם טוב עידן
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ד 12:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל א 14:00-13:00 238 וולפסון מר רכס יובל
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 13:00-12:00 118 וולפסון מר רכס יובל
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 14:00-13:00 134 וולפסון מר רכס יובל
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 12:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שביט יובל
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 15:00-14:00 134 וולפסון מר רוב אור
0512.3561.12 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 11:00-10:00 104 תוכנה מר רוב אור
0512.3561.13 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 11:00-10:00 101 תוכנה מר שקד נתן
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ג 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל ב 12:00-11:00 130 וולפסון מר בנימין ליאור
0512.3571.09 המרת אנרגיה תרגיל ג 12:00-11:00 102 כיתות הנדסה מר בנימין ליאור
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.09 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר אפשטיין איתי
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אפשטיין איתי
0512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3592.05 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.04 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 18:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ארז אורי
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.3632.11 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 11:00-09:00 205 כיתות הנדסה מה אהרוני זיו
0512.2532.01 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 12:00-09:00 001 ברודקום ד"ר חליחל וסים
0512.2532.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 11:00-10:00 134 וולפסון מר שמש אורי
0512.2532.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 09:00-08:00 134 וולפסון מר שמש אורי
0512.2532.04 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 18:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ארז אורי
0512.2532.05 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 09:00-08:00 זום - גב' רצון הילה
0512.2532.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 17:00-16:00 205 כיתות הנדסה מר ברג תומר
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 13:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ב 15:00-14:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ג 13:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ד 13:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.50 Project b פרויקט א 14:00-13:00 מר רייך רועי
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 16:00-15:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרויקט ג 14:00-13:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4009.01 אלגוריתמים ברשתות שיעור א 18:00-16:00 101 תוכנה ד"ר סולומון שי
פרופ' אבן גיא
0512.4009.01 שיעור ב 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
פרופ' אבן גיא
0512.4009.02 אלגוריתמים ברשתות תרגיל ב 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה
0512.4138.01 ביואלקטרוניקה וממשקי אדם מכונה שיעור ד 13:00-10:00 130 וולפסון פרופ' חנין יעל
0512.4138.02 ביואלקטרוניקה וממשקי אדם מכונה תרגיל ב 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
0512.4162.01 העברה ספרתית של אותות שיעור ה 14:00-12:00 106 תוכנה פרופ' זמיר רם
0512.4162.01 שיעור ד 16:00-15:00 118 וולפסון פרופ' זמיר רם
0512.4162.02 העברה ספרתית של אותות תרגיל ד 17:00-16:00 406 וולפסון מר דדוש יוסי
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ה 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.01 שיעור ה 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר רשתי ירדן
0512.4200.03 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 18:00-16:00 406 וולפסון מר יוסף ארז
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 12:00-10:00 001 דן-דוד פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.04 שיעור ה 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ג 12:00-10:00 001 דן-דוד מר רשתי ירדן
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור א 12:00-09:00 102 ברודקום פרופ' אבידן שי
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו תרגיל ד 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר יבניסק אמיר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו תרגיל ד 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר יבניסק אמיר
0512.4264.04 מבוא ללמידת מכונה סטטיסטית שיעור ג 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.04 שיעור ד 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4264.05 מבוא ללמידת מכונה סטטיסטית תרגיל ד 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר פרידלנדר תומר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 12:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.02 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.03 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.04 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 20:00-17:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ד 20:00-17:00 103 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית תרגיל ג 19:00-18:00 238 וולפסון מר סינג שאנטנו
0512.4300.03 מבוא לבקרה ספרתית תרגיל ה 19:00-18:00 238 וולפסון מר סינג שאנטנו
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שיעור ב 19:00-16:00 001 ברודקום ד"ר יצחקי-אלהרנד לירון
0512.4360.02 מבוא לבקרה לינארית מודרנית תרגיל ג 12:00-11:00 118 וולפסון מר שרון יקיר
0512.4364.01 בקרה והנחיית טילים: תכנון וניתוח שיעור ג 16:00-13:00 315 רב-תחומי ד"ר וויס מרטין
0512.4364.02 בקרה והנחיית טילים: תכנון וניתוח תרגיל ג 17:00-16:00 315 רב-תחומי ד"ר וויס מרטין
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
מר רבלוביץ ארקדי
0512.4400.04 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 זום - ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל א 10:00-08:00 זום - מר נאור איל
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ה 18:00-16:00 002 דן-דוד מר ארד עידו
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור ג 16:00-14:00 001 ברודקום פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.01 שיעור ד 13:00-12:00 001 ברודקום פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 14:00-13:00 108 וולפסון מר בורשטיין ערן
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 15:00-14:00 108 וולפסון מר בורשטיין ערן
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 130 וולפסון מר חזן צחי
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.09 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
מר מרקוב מרקו
0512.4492.10 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר מרקוב מרקו
מר גנון אורן
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 18:00-15:00 103 תוכנה ד"ר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 19:00-18:00 103 תוכנה ד"ר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שיעור ב 15:00-12:00 238 וולפסון ד"ר מדיני דרור
0512.4503.02 ממירים ממותגים בתדר גבוה תרגיל ב 16:00-15:00 104 תוכנה ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שיעור ד 11:00-08:00 134 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.4505.02 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק תרגיל ד 12:00-11:00 012 ברגלס מר תייר טל
0512.4505.03 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק תרגיל ד 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר תייר טל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-15:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שיעור ג 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה פרופ אייל אבישי
0512.4602.02 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ה 17:00-16:00 101 תוכנה מר ארבל נדב
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שיעור א 10:00-08:00 406 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4660.01 שיעור ג 09:00-08:00 406 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4660.02 אופטיקה קלאסית תרגיל ג 10:00-09:00 406 וולפסון מר כהן חן
0512.4670.01 נושאים נבחרים באופטיקה מתקדמת שיעור ג 11:00-08:00 120 וולפסון פרופ' כרמון טל
0512.4670.02 נושאים נבחרים באופטיקה מתקדמת תרגיל ג 12:00-11:00 205 כיתות הנדסה
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור ב 11:00-08:00 103 אורנשטיין ד"ר בן כהן אסיה
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ג 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' חזן מיכל
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ב 12:00-11:00 406 וולפסון גב' חזן מיכל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שיעור ג 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
0512.4702.01 שיעור ב 15:00-14:00 406 וולפסון פרופ' חנין יעל
0512.4702.02 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות תרגיל ב 16:00-15:00 406 וולפסון מר בנז'מין ארז
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שיעור ג 12:00-10:00 008 כיתות הנדסה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4704.01 שיעור ה 14:00-13:00 103 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
0512.4704.02 התקני מצב מוצק תרגיל ה 15:00-14:00 106 תוכנה מר קוזלוב ויטלי
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ד 13:00-10:00 102 כיתות הנדסה ד"ר שגב גדעון
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 10:00-09:00 406 וולפסון פייגבאום מור
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 12:00-11:00 101 כיתות הנדסה פייגבאום מור
0512.4707.01 תכנון מתקדם של מעגלי VLSI שיעור ב 19:00-16:00 001 נפתלי מר ווב צבי
0512.4707.02 תכנון מתקדם של מעגלי VLSI תרגיל ה 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר סימניאן אלעד
0512.4707.03 תכנון מתקדם של מעגלי VLSI תרגיל ה 17:00-16:00 007 (הולצבלט) הולצבלט מר סימניאן אלעד
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה ד"ר שגב גדעון
0512.4790.03 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה ד"ר שגב גדעון
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שיעור ב 18:00-16:00 406 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שיעור ד 17:00-16:00 120 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4800.02 הנדסת מיקרוגלים תרגיל ד 18:00-17:00 120 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4803.01 התקני מיקרוגל אקטיביים שיעור ד 15:00-13:00 103 תוכנה פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4803.02 התקני מיקרוגל אקטיביים תרגיל ד 16:00-15:00 120 וולפסון מר שושני יואב
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 13:00-11:00 103 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ד 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
0555.4551.01 שיעור ב 14:00-12:00 406 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>